#TTIP CETA

Państwa walczą z kryzysem, a korporacje z państwami

Przejmowanie szpitali, obniżka cen leków czy zawieszenie spłat kredytów – tego rodzaju działania antykryzysowe mogą zostać zaskarżone na mocy traktatów o wolnym handlu.

Laura Basu, Laurie Macfarlane i Aaron White

Kto nas wkręca w CETA i TTIP?

Jeśli komuś obiecywano nawet renacjonalizację banków, trudno mu zmierzyć się z faktem, że zagraniczne korporacje pozywają nasze państwo.

No Europe without Solidarity

Jak wygląda dzisiejsza i przyszła Europa widziana oczami działaczy i działaczek z południa kontynentu, jego zachodniej i wschodniej części?

Krytyka Polityczna
Zamknij

20kp-logo-white-500px