Opiumowe panny młode

Zjawisko sprzedaży dziewczynek w celu pokrycia długów opiumowych jest dużo bardziej powszechne, niż można by wnioskować z informacji na ten temat.

Atal Ahmadzai i Christopher Kuonqui

Wielgosz: Między Braćmi i armią

Egipcjanie nie chcą władzy Braci, ale nie chcą też powrotu dyktatury wojskowych. Brakuje trzeciej siły politycznej, która wyłoniłaby się z ruchu demokratycznego.

Przemysław Wielgosz

Gdula: Nędza euroentuzjazmu

Pokolenie ’68 wciąż promuje wspólnotowość, lekko przeskakując nad pytaniami o konflikt interesów, kapitalizm i jego powiązania z architekturą UE.

Czerep: Egipt na zakręcie

Czy w sytuacji, gdy do władzy wraca armia, możemy jeszcze mówić o demokracji w Egipcie? Oczywiście nie. Czy zatem wróciło stare? Też nie.

Jędrzej Czerep

List szósty. Festung Europa

Nasi sprytni zwolennicy „kopiowania Niemców” w istocie zachęcają do tego, abyśmy przyłączyli się do niszczenia instytucji wspólnotowych.

Stambuł – obrazy oporu

Dotąd największą siłą protestujących było poczucie jedności. Jego cena? Wstrzemięźliwość w wysuwaniu odważniejszych żądań politycznych.

Justyna Chmielewska
Zamknij