Kraj

Nagroda Równości im. Pawła Adamowicza dla Eli Rutkowskiej z trójmiejskiej Świetlicy KP!

Elżbieta Rutkowska, która prowadzi w Gdańsku Świetlicę Krytyki Politycznej, otrzymała Gdańską Nagrodę Równości im. Pawła Adamowicza za pracę na rzecz partnerstwa, równości i różnorodności − gratulujemy!

11 grudnia w Europejskim Centrum Solidarności odbyła się Gala Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza. Nominowanych było 13 osób, ostatecznie laureatkami zostały Elżbieta Rutkowska, Elisabeta Mîndra Căldărar i Patrycja Medowska.

Gdańska Nagroda Równości przyznawana jest osobom działającym na rzecz praw człowieka, w imię idei równości i różnorodności. Została ustanowiona w 2017 roku przez prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, za rozwiązania, pracę i idee na rzecz praw człowieka, równości, sprawiedliwości społecznej i różnorodności.

W tym roku 11 grudnia została przyznana po raz trzeci i przyjęła imię tragicznie zmarłego Pawła Adamowicza.

Przyłączyć Polskę do Wolnego Miasta

Elżbieta Rutkowska została nagrodzona za pracę na rzecz partnerstwa, równości i solidarności społecznej, którą prowadzi w Gdańsku już od dziewięciu lat. Elżbieta Rutkowska od 2012 roku kieruje Świetlicą Krytyki Politycznej w Trójmieście. Stworzyła tam przestrzeń dla współpracy wielu trójmiejskich organizacji działających na rzecz równości i różnorodności (m.in. Centrum Praw Kobiet – Oddział Gdańsk, Otwarte Klatki, Socjokolektiv, Tolerado, Młoda Zaraza, Viva Akcja dla zwierząt – Trójmiasto).

Klucze do miasta to ważny symbol. Ale trzeba czegoś więcej

To między innymi dzięki jej pracy Manifa Trójmiasto, tworzona partnersko przez wiele organizacji, odbywa się regularnie od 2012 roku. Ela stała też za porozumieniem TAK Trójmiejskiej Akcji Kobiecej z Kongresem Kobiet, dzięki czemu zorganizowane zostały regionalne Kongresy Kobiet Pomorza w Gdańsku. Elżbieta Rutkowska jest również spiritus movens Chóru TAK, warsztatów świeckiego rodzicielstwa, Klubu Sąsiedzkiego przy Świetlicy Krytyki Politycznej, budowy Centrum Równego Traktowania, działań edukacyjnych dla imigrantów z Ukrainy. Brała też udział w organizacji Centrum Równościowego podczas obchodów 4 czerwca w Gdańsku w ECS.

Świetlice jako spotkanie

Elisabeta Mîndra Căldăra od 2018 roku współtworzyła projekt letniej świetlicy kulturowej dla dzieci, głównie romskich imigrantów. Căldăra, która sama jest imigrantką z Rumunii, nagrodę otrzymała za bohaterstwo, pracę na rzecz praw człowieka i praw dziecka. Pomimo niechęci, a nawet gróźb ze strony swojej społeczności i niechęci gdańskich sąsiadów skutecznie mediowała, przekonując do zgody na uczestnictwo dzieci w zajęciach świetlicy; pokonuje bariery, pomaga budować zaufanie do społeczności romskiej.

Miasto Nierówności. Jak Gdańsk wyklucza Romów

czytaj także

Patrycja Medowska, zastępczyni dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności i szefowa Wydziału Kultury Obywatelskiej, otrzymała nagrodę za program Solidarność Codziennie. Program pozwolił na realizację projektów gdańskich społeczników i aktywistów. Dzięki jej otwartości ECS stał się rzeczywistym centrum społecznym, tętniącym życiem i otwartym na wszystkich mieszkańców Gdańska. Patrycja Medowska jest też tutorką Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Do Gdańskiej Nagrody Równości nominowano: Elisabetę Mîndrę Căldărar, Tomasza Grybka, Magdalenę Kaczmarczyk, Dominika Kaszewskiego, Tomasza Maruszaka, Patrycję Medowską, Piotra Pawłowskiego, Elżbietę Rutkowską, Martę Siciarek, Danutę Sowińską, Katarzynę Warecką, Joannę Marię Wiśniowską i Danutę Wójcicką.

„Tylko otwarcie się na innych zapewni pokój. Takie było też przekonanie Pawła Adamowicza, który doszedł do niego, pracując dla Gdańska. […] I gratuluję wszystkim trzynastu nominowanym, sama nominacja jest najważniejsza, bo to dostrzeżenie wysiłku, pracy na rzecz wartości i innych ludzi”, powiedział dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności Basil Kerski.

Specjalne wyróżnienie Gdańska Rada ds. Równego Traktowania przyznała też pośmiertnie Pawłowi Adamowiczowi, za budowę Gdańska solidarnego, otwartego i równego. Wyróżnienie to przyjęła Magdalena Adamowicz, żona zmarłego prezydenta.

__
Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać

Zamknij