Seminaria Instytutu Krytyki Politycznej

Filozoficzne znaczenie języka ekonomii III

Cel badawczy seminarium dotyczy możliwości uchwycenia podstawowych kategorii ekonomicznych w języku filozoficznym, przede wszystkim – choć nie tylko – wywodzącym się z różnych nurtów strukturalizmu i poststrukturalizmu. Najważniejsze terminy, wokół których przebiegało nasze myślenie w pierwszym roku trwania seminarium, to „wartość znaku”, „logika pieniądza jako znaczącego”, „fetyszyzm” i „zaufanie”. Dyskutowaliśmy również kwestię braku i pełni, znaczenie konstrukcji czasu i pragnienia dla funkcjonowania podmiotów w polu gry ekonomicznej.

W kolejnym roku kontynuowaliśmy analizę narracji wytwarzanych przez teorie ekonomiczne (klasyczne i współczesne). Czytaliśmy zarówno Adama Smitha, jak i Karola Marksa, Karla Polanyiego, oraz fragmenty Kapitalizmu i schizofrenii Deleuze’a/Guattariego. Interesowało nas przede wszystkim uchwycenie etycznego i politycznego sensu różnych zależności ujawnianych przez język „ekonomicznego” opisu świata. Okazało się, że jego polityczny sens polegał, jak dotąd, na obiektywizacji praw ekonomicznych i traktowania ekonomii jako odrębnej od pola społecznego czy politycznego.

W tym kontekście pojawiają się pytania o kształt współczesnego świata rządzonego przez globalny kapitalizm finansowy, świata w którym nie da się już „ukryć” dominującej roli ekonomii. W kolejnym roku seminarium zaczniemy od diagnozy maszyny kapitalistycznej, która przyspieszając wytwarza stan nazywany hiper-kapitalizmem tożsamy niejako z ostatnią falą globalizacji. Jest to formacjo socjoekonomiczna nastawiona całkowicie na zarządzanie przyszłością, stąd zajmować nas będzie kwestia czasu, długu, ekonomizacji przyszłości, (nie)przewidywalności i zmian warunków wytwarzania naszej podmiotowości.

Konfiguracja lektur na najbliższy semestr zostanie podana na pierwszym spotkaniu.

Informacje dla studentek i studentów:

Seminarium odbywa się co 2 tygodnie, w środy, w godzinach 16:30-19:00, począwszy od 10 października 2018.
Seminarium całoroczne.

Terminy spotkań w semestrze zimowym:
2018: 10.10, 24.10, 7.11, 21.11, 5.12, 19.12
2019:
9.01, 23.01

Terminy spotkań w semestrze letnim:
2019:
20.02, 6.03, 20.03, 3.04, 17.04, 8.05, 22.05, 5.06

Ze względu na dobór lektur uczestnicy i uczestniczki seminarium powinni znać język angielski na poziomie rozumienia tekstu naukowego.

Obowiązują na www.instytut-studiow.pl.
Termin naboru mija 1 października 2018.
Liczba miejsc ograniczona.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

Osoby, które brały udział w seminarium w poprzednim roku akademickim i chcą kontynuować naukę, proszone są o wypełnienie formularza i podanie w opisie informacji: kontynuacja.

PROF. ANDRZEJ LEDER – kieruje Zespołem Filozofii Kultury w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Główne zainteresowania i przedmiot badań:  filozofia kultury oraz filozoficznie rozumiana kategoria losu indywidualnego. Autor licznych publikacji, artykułów i rozpraw naukowych. Opublikował m.in.: Przemiana mitów, czyli życie w epoce schyłku. Zbiór esejów (OPEN 1997); Nieświadomość jako pustka (Wyd. IFiS PAN 2001); Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit (Wyd. Fundacja Aletheia 2007); Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej (Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014).

DR BARBARA MARKOWSKA – adiunkt w Katedrze Socjologii Collegium Civitas. Uczestniczyła w projektach związanych z kulturami lokalnymi i wielokulturowością. Zainteresowania badawcze: przemiany sfery publicznej i analiza dyskursu, relacja pomiędzy pamięcią zbiorową a tożsamością kulturową, polityczny i krytyczny wymiar teorii społecznej. Autorka m.in. To oni są wszystkiemu winni…: język wrogości w polskim dyskursie publicznym (współredakcja: 2012); Miejsce klasztoru w Wąchocku w lokalnej pamięci zbiorowej (współautorka: 2013).

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij