Seminaria Instytutu Krytyki Politycznej

Niemcy w gospodarczych tarapatach – zawiniony kryzys?

Seminarium analityczne.

Koniunktura za naszą zachodnią granicą wyraźnie się chwieje, niewykluczona jest nawet gospodarcza recesja.

Czy problemy największego partnera handlowego Polski to efekt turbulencji porządku światowego, chińsko-amerykańskiej wojny handlowej i fali protekcjonizmu? A może model rozwoju oparty na eksportowej nadwyżce i równowadze budżetowej doszedł do ściany?

O przyczynach kłopotów między Odrą a Renem i o tym, co z nich wynika dla Polski dyskutować będziemy z autorem kolejnej z analiz ISZ, dr hab. Sebastianem Płóciennikiem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w ramach cyklu Zmiana kursu, przyspieszenie czy katastrofa? Niemiecki okręt na unijnym morzu a polskie dylematy w Europie.

Komentarze do tekstu przedstawią prof. Elżbieta Mączyńska (PTE, SGH) oraz prof. Piotr Pysz (WSFiZ w Białymstoku).

Projekt realizowany we współpracy z Fundacją im. Róży Luksemburg – Przedstawicielstwo w Warszawie.

Seminarium analityczne to seminarium jednodniowe prowadzone w formule dyskusji wokół working paper przygotowanego specjalnie na seminarium przez zaproszonych specjalistów i ekspertki. Dyskusję poprzedzą komentarze do tekstu przygotowane przez zaproszonych recenzentów i recenzentki.

Working paper zostanie udostępniony uczestnikom i uczestniczkom seminarium na około tydzień przed zajęciami. Warunkiem udziału w seminarium jest zapoznanie się z tekstem i chęć żywego udziału w dyskusji. Ostateczna wersja artykułu zostanie opublikowana w formie Analizy na stronach Instytutu

Informacje dla studentek i studentów:

Seminarium odbędzie się w poniedziałek, 18 listopada, w godz. 16.30-19.00.

Miejsce: sala wykładowa Jewish Community Center , Warszawa ul.  Chmielna 9a (budynek w podwórzu).

Obowiązuje rejestracja. Termin zgłoszeń mija 14 listopada 2019.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

SEBASTIAN PŁÓCIENNIK – ekonomista i prawnik, kierownik programu ds. Trójkąta Weimarskiego w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM); specjalizuje się w badaniach nad gospodarką niemiecką, procesami integracji gospodarczej w Europie, a także ekonomią instytucjonalną.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij