Debaty Instytutu Krytyki Politycznej

Prof. Bob Jessop: Economic Imaginaries and Economic Transformation

23 kwietnia Bob Jessop wygłosił wykład "Economic Imaginaries and Economic Transformation"

Część 1

Część 2

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Wykład w ramach Instytutu Studiów Zaawansowanych.

Instytut Studiów Zaawansowanych | Economic Imaginaries and Economic Transformation
Wykład prof. Boba Jessopa

23 kwietnia, wtorek, godz. 18:00, Krytyka Polityczna, ul. Foksal 16, II p., Warszawa

Instytut Studiów Zaawansowanych zaprasza na wykład „Economic Imaginaries and Economic Transformation” prof. Boba Jessopa. 

W wykładzie przygotowanym dla Instytutu Studiów Zaawansowanych Bob Jessop, profesor socjologii Uniwersytetu Lancaster, zmierzy się z antropologiczną koncepcją kultury w badaniach rozwoju ekonomicznego i rozważy jej użyteczność. Bob Jessop opowiada się za innym podejściem do kultury i rozwoju, zaczerpniętym z „kulturowej ekonomii politycznej”. Akcentuje ona rolę tworzenia sensów jako elementu ekonomicznej analizy porównawczej i sugeruje, że rozwój zakłada raczej nieciągłą, jakościową zmianę niż ekspansję czysto liniową. Tworzenie sensów jest kluczowe dla naszej zdolności radzenia sobie w świecie, w tym także świecie gospodarczym. Można to dostrzec w słynnym dialogu pomiędzy kongresmenem Henry Waxmanem a Alanem Greenspanem, szefem amerykańskiej Rezerwy Federalnej, w trakcie przesłuchania przed komisją Kongresu:

Waxman: Czy nie sądzi Pan, że to właśnie ideologia popchnęła Pana do podjęcia decyzji, których teraz może Pan żałować?

Greenspan: Niech Pan pamięta, że ideologia to po prostu pewne ramy pojęciowe, dzięki którym człowiek radzi sobie z rzeczywistością. Każdy z nas ma ideologię, Pan też. Żeby żyć, potrzebuje Pan ideologii. Problem polega tylko na tym, czy opisuje ona rzeczywistość precyzyjnie… I chcę powiedzieć, że owszem, znalazłem w niej istotne błędy, choć nie wiem na ile istotne i trwałe. Faktem jest, że je znalazłem i jestem tym poważnie zakłopotany… Znalazłem błędy w modelu, który w postrzegałem jako zasadniczą strukturę funkcjonalną, określającą jak działa świat, by tam rzec (przesłuchanie z dnia 23 października 2008).

Przypomina to wcześniejszy komentarz Johna Maynarda Keynesa w jego Ogólnej teorii zatrudnienia, procentu i pieniądza (1936). Pisał on, że idee ekonomistów i filozofów politycznych są o wiele potężniejsze niż się powszechnie uważa. Oczywiście, wpływ idei nie ogranicza się do ekonomistów i filozofów politycznych: jak zauważył Alan Greenspan, każdy potrzebuje pewnych ram pojęciowych, dzięki którym człowiek radzi sobie z rzeczywistością.

Podczas wykładu Bob Jessop rozwija te poglądy poprzez ideę wyobraźni ekonomicznej jako sposobu upraszczania gospodarczej kalkulacji, strategii gospodarczej oraz zarządzania. Pokazuje również, w jaki sposób kryzysy głęboko zaburzają dominujące wyobrażenia i inspirują debaty na temat najlepszych interpretacji kryzysu oraz tego, jak kryzysem zarządzać i go rozwiązać. Co więcej, jeśli kryzys zostaje zinterpretowany jako kryzys obecnego ustroju ekonomicznego, a nie tylko kryzys w jego ramach, może zainspirować poszukiwanie wyobrażeń alternatywnych. Dwa przykłady nowych wyobrażeń, jakie pojawiły się w trakcie kryzysu Fordowskiego reżimu masowej produkcji i konsumpcji w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej lat 70. i 80. to gospodarka oparta na wiedzy oraz wzrost napędzany przez sektor finansowy. Co ciekawe, o ile gospodarka oparta na wiedzy została szeroko zaakceptowana w gospodarczych kręgach decydenckich, to właśnie reżim dominacji finansów stał się dominujący i spowodował ostatni kryzys.

Wykład kończy się refleksją na temat alternatywnej wyobraźni ekonomicznej, która bazowałaby po części na gospodarce opartej na wiedzy, ale uznawałaby zarazem ograniczenia reżimu wzrostu. Gospodarcza i polityczna transformacja, której wizję kreśli, czerpie z idei społeczeństwa opartego na mądrości.

Profesor Jessop przyjeżdza do Polski na zaproszenie Instytutu Studiów Zaawansowanych i będzie gościem specjalnym seminarium prof. Jerzego Hausnera Kultura i rozwój.

Wykład w języku angielskim. 

Prof. Bob JESSOP – profesor socjologii na Uniwersytecie w Lancaster, zajmuje się teorią państwa oraz ekonomią polityczną.
http://www.lancs.ac.uk/fass/sociology/profiles/Bob-Jessop/

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego oraz przy wsparciu finansowym Open Society Foundations.

  
 
 

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij