Aktualności Instytutu Krytyki Politycznej

„Zmiana kursu, przyspieszenie czy katastrofa? Niemiecki okręt na unijnym morzu a polskie dylematy w Europie”

Wiosną i jesienią zapraszamy na cykl dyskusji eksperckich – wśród gości m.in.: prof. Tomasz G. Grosse, prof. Elżbieta Mączyńska, dr Justyna Gotkowska, dr Maciej Grodzicki, dr Marcin Kędzierski, dr Agnieszka Łada, dr Sebastian Płóciennik, Piotr Buras, Basil Kerski, Kaja Puto, Adam Traczyk, Ewa Wanat.

Zbliża się koniec kilkunastoletnich rządów Angeli Merkel uznawanych w Polsce za najkorzystniejszą dla Polski „opcję niemiecką”. Ich zapleczem był polityczny konsensus centrum niemieckiej polityki, a jego najważniejszą emanacją – wielka koalicja chadecko-socjaldemokratyczna. Stabilny system partyjny RFN ulega dekompozycji w kierunku typowego modelu wielopartyjnego, zaś partie o wyrazistych narracjach „cywilizacyjnych”, Zieloni oraz Alternatywa dla Niemiec zyskują kosztem zyskują kosztem CDU/CSU oraz SPD, partii dotychczas dominujących w politycznym krajobrazie. Oznacza to także zmiany położenia Polski na mapie niemieckich priorytetów. Dominująca narracja sukcesu niemieckiego modelu gospodarczego skrywa liczne napięcia i nierówności społeczne, a także kluczową nierównowagę związaną ze skalą eksportowej nadwyżki RFN w ramach strefy euro, permanentnie zagrożonej kryzysem. Jednocześnie, za sprawą „zwrotu pacyficznego”, a potem dojścia do władzy Donalda Trumpa w USA gwałtownie zmienia się dotychczas bezpieczne otoczenie międzynarodowe Niemiec – Stany Zjednoczone zapowiadają redukcję swego zaangażowania w Europie, a także kwestionują globalny porządek wolnego handlu – warunek możliwości kontynuacji dotychczasowej polityki eksportowej. Wreszcie, kryzys uchodźczy i gwałtowny przyrost ludności pochodzenia cudzoziemskiego czyni dotychczasowe dylematy „społeczeństwa wielokulturowego” jeszcze bardziej wyrazistymi.

Polska, co na tle Unii Europejskiej dość wyjątkowe, dotąd na niemieckiej nadwyżce handlowej korzystała. Podobnie na dobrych relacjach USA z Niemcami, które obecnie ulegają redefinicji. Z kolei model społeczeństwa wielokulturowego dla obecnych władz polskich jest negatywnym punktem odniesienia, tożsamościowym biegunem dla Polski w Europie.

W ramach projektu chcemy przestudiować trendy w samych Niemczech – zdiagnozować zjawiska i sformułować scenariusze na przyszłość, zastanawiając się, jakie są na horyzoncie szanse i zagrożenia z perspektywy postępowej polityki europejskiej w Polsce. Zakładamy, że uzyskane rozpoznania będą inspiracją programową i dyskursywną dla postępowych sił politycznych w Polsce, zarówno tych partyjnych, jak też środowisk i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Wiosną i jesienią 2019 zapraszamy na cykl dyskusji eksperckich – wśród planowanych gości m.in.: prof. Tomasz Grzegorz Grosse, prof. Elżbieta Mączyńska, dr Justyna Gotkowska, dr Maciej Grodzicki, dr Marcin Kędzierski, dr Agnieszka Łada, dr Sebastian Płóciennik, Piotr Buras, Basil Kerski, Kaja Puto, Adam Traczyk, Ewa Wanat.


PROGRAM SPOTKAŃ WIOSENNYCH:

3.04 – dr Agnieszka Łada: „Polskie tematy” w nowym krajobrazie partyjnym Niemiec
22.05 – prof. Tomasz Grzegorz Grosse: Od geoekonomii do geopolityki. Czy za zachodnią granicą Polski wyrasta „normalne” mocarstwo?

Program spotkań jesiennych ogłosimy we wrześniu.

Na każde ze spotkań obowiązują osobne zapisy (szczegóły i formularze aplikacyjne po kliknięciu na tytuł spotkania).

Zapraszamy!

_________
Program zorganizowany we współpracy z Fundacją im. Róży Luksemburg
Przedstawicielstwo w Polsce.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij