Aktualności Instytutu Krytyki Politycznej

Zeszyt analiz „Wschód przyłączony. Integracja i transformacja Europy po roku 1989”

Zapraszamy do lektury zeszytu analiz Instytutu Studiów Zaawansowanych pod redakcją Juliana Kutyły i Michała Sutowskiego.

Po 1989 roku przekonanie, że jałtańskie granice europejskiego podziału wynikały wyłącznie z logiki historycznej, geopolitycznej siły, pozwalało elitom krajów wyszehradzkich (ale także bałtyckich czy Bałkanów) uzasadniać aspiracje integracyjne. Wejście państw Europy Środkowej do Unii Europejskiej oznaczało w tej narracji akt sprawiedliwości dziejowej i włączenie do bardziej udanego i „sprawdzonego” bloku gospodarczego. Czy wraz z przystąpieniem do UE kolejnych państw z naszego regionu Europę faktycznie udało się „skleić”? Z tekstów naszych ośmiu autorów wyłania się niejednoznaczny bilans dekady po akcesji. W latach 80. XX wieku dowodziliśmy, że „tak naprawdę” od zawsze byliśmy częścią Europy, czyli Zachodu, dziś trzeba raczej Europę (w tym Zachód) wymyślić na nowo.

Wschód przyłączony. Integracja i transformacja Europy po roku 1989, red. Julian Kutyła i Michał Sutowski

Spis treści:
Michał Sutowski: Czy Europę da się skleić?
Leon Podkaminer: Europa Środkowo-Wschodnia w pułapce integracji
Wojciech Kość: Nauka o klimacie jako nowy komunizm, czyli Europa Środkowo-Wschodnia i jej polityka energetyczna
Michał Polakowski, Dorota Szelewa: Najpierw ekonomia, później społeczeństwo – o polityce społecznej Unii Europejskiej
Rafał Bakalarczyk: Unia dwóch prędkości czy różnych dróg?
Agata Chaber: LGBT w Europie Środkowo-Wschodniej
Joanna Kostka: Romowie w Europie – integracja czy asymilacja?
Łukasz Jurczyszyn: Jak skrajna prawica budzi się w Europie (Wschodniej)

Publikacja ukazała się dzięki wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg.

 

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij