Aktualności Instytutu Krytyki Politycznej

Publikacje poświęcone problematyce sztuki i kultury

Zapraszamy do zapoznania się z powstałymi w 2018 roku publikacjami poświęconymi problematyce sztuki i kultury, w których opracowanie zaangażowany był zespół Instytutu Studiów Zaawansowanych.

Numer kwartalnika naukowego „Kultura i Rozwój” poświęcony socjoekonomicznej analizie żywej kultury, który przygotowali Mikołaj Lewicki i Igor Stokfiszewski. W piśmie znajdują się analizy prezentowane podczas cyklu seminariów Jak tworzyć i poszerzać archipelagi żywej kultury? prowadzonych przez dra Mikołaja Lewickiego w ramach programu Kultura i rozwój w latach 2016-2017.

Antologia Sztuka ze społecznością pod redakcją Jaśminy Wójcik, Igora Stokfiszewskiego i Izabeli Jasińskiej, zbierająca wystąpienia czołowych praktyków i badaczek działań artystycznych realizowanych we współpracy z lokalnymi społecznościami z dziedzin takich jak sztuki wizualne, sztuki performatywne, taniec, film, aktywizm miejski. Książka jest pokłosiem doświadczeń nabytych podczas wieloletniej pracy z lokalną społecznością warszawskiej dzielnicy Ursus realizowanych pod kierunkiem Jaśminy Wójcik i wspieranych przez Instytut Studiów Zaawansowanych w ramach programu Ursus.

Książka Igora Stokfiszewskiego Prawo do kultury prezentująca i analizująca praktyki z zakresu kultury społecznej, teatru wspólnoty i teatru poli­tycznego, sztuki ze społecznością, sztuki politycznej i artywizmu, które oddziałują na kształtowanie się demokratycznej kultury. Książka zawiera eseje, powstałe m.in. w ramach realizowanych w Instytucie Studiów Zaawansowanych seminariów Igora Stokfiszewskiego z cyklu Sztuka jako narzędzie zmiany rzeczywistości oraz współprowadzonego przez niego programu Kultura i rozwój.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij