Aktualności Instytutu Krytyki Politycznej

Projekt badawczy „Kultura i rozwój”

Instytut Studiów Zaawansowanych rozpoczął roczny projekt badawczy "Kultura i rozwój", dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury.

Instytut Studiów Zaawansowanych rozpoczął roczny projekt badawczy „Kultura i rozwój„, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury.

Kierownikiem projektu jest prof. Jerzy Hausner, a zespołem badawczym kierują dr Mikołaj Lewicki, dr Agnieszka Ziętek i mgr Maria Rogaczewska.

Celem projektu jest empiryczne sprawdzenie hipotezy, mówiącej, że kultura jest obszarem praktyk, mogących służyć za wzór dla mechanizmu rozwoju społecznogospodarczego. Przeprowadzone zostaną studia przypadku inicjatyw kulturalnych, powstałych oddolnie, wyrażających oddolne potrzeby i praktyki kulturowe lub animujących je w celu opisania i przeanalizowania zmian w kulturze polegających na reorientacji pojmowania działalności kulturalnej z zawodowej twórczości artystycznej na autoekspresję jednostek i grup narzędziami kultury oraz reorientacji praktyk artystycznych zakorzenionych w instytucjach kultury z tworzenia „oferty kulturalnej” dzieł sztuki w stronę pracy ze społecznościami, rozwijania narzędzi relacyjnych, oddziaływania na otoczenie społeczne oraz uwalniania oddolnej kreatywności. Analiza służyć ma zdefiniowaniu modelu rozwojowego proponowanego w obszarze kultury i jego translacji na obszar społecznogospodarczy.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Instytut Studiów Zaawansowanych rozpoczął roczny projekt badawczy "Kultura i rozwój", dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury.

Instytut Studiów Zaawansowanych rozpoczął roczny projekt badawczy „Kultura i rozwój„, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury.

Kierownikiem projektu jest prof. Jerzy Hausner, a zespołem badawczym kierują dr Mikołaj Lewicki, dr Agnieszka Ziętek i mgr Maria Rogaczewska.

Celem projektu jest empiryczne sprawdzenie hipotezy, mówiącej, że kultura jest obszarem praktyk, mogących służyć za wzór dla mechanizmu rozwoju społecznogospodarczego. Przeprowadzone zostaną studia przypadku inicjatyw kulturalnych, powstałych oddolnie, wyrażających oddolne potrzeby i praktyki kulturowe lub animujących je w celu opisania i przeanalizowania zmian w kulturze polegających na reorientacji pojmowania działalności kulturalnej z zawodowej twórczości artystycznej na autoekspresję jednostek i grup narzędziami kultury oraz reorientacji praktyk artystycznych zakorzenionych w instytucjach kultury z tworzenia „oferty kulturalnej” dzieł sztuki w stronę pracy ze społecznościami, rozwijania narzędzi relacyjnych, oddziaływania na otoczenie społeczne oraz uwalniania oddolnej kreatywności. Analiza służyć ma zdefiniowaniu modelu rozwojowego proponowanego w obszarze kultury i jego translacji na obszar społecznogospodarczy.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Instytut Studiów Zaawansowanych rozpoczął roczny projekt badawczy "Kultura i rozwój", dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury.

Instytut Studiów Zaawansowanych rozpoczął roczny projekt badawczy „Kultura i rozwój„, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury.

Kierownikiem projektu jest prof. Jerzy Hausner, a zespołem badawczym kierują dr Mikołaj Lewicki, dr Agnieszka Ziętek i mgr Maria Rogaczewska.

Celem projektu jest empiryczne sprawdzenie hipotezy, mówiącej, że kultura jest obszarem praktyk, mogących służyć za wzór dla mechanizmu rozwoju społecznogospodarczego. Przeprowadzone zostaną studia przypadku inicjatyw kulturalnych, powstałych oddolnie, wyrażających oddolne potrzeby i praktyki kulturowe lub animujących je w celu opisania i przeanalizowania zmian w kulturze polegających na reorientacji pojmowania działalności kulturalnej z zawodowej twórczości artystycznej na autoekspresję jednostek i grup narzędziami kultury oraz reorientacji praktyk artystycznych zakorzenionych w instytucjach kultury z tworzenia „oferty kulturalnej” dzieł sztuki w stronę pracy ze społecznościami, rozwijania narzędzi relacyjnych, oddziaływania na otoczenie społeczne oraz uwalniania oddolnej kreatywności. Analiza służyć ma zdefiniowaniu modelu rozwojowego proponowanego w obszarze kultury i jego translacji na obszar społecznogospodarczy.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Instytut Studiów Zaawansowanych rozpoczął roczny projekt badawczy "Kultura i rozwój", dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury.

Instytut Studiów Zaawansowanych rozpoczął roczny projekt badawczy „Kultura i rozwój„, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury.

Kierownikiem projektu jest prof. Jerzy Hausner, a zespołem badawczym kierują dr Mikołaj Lewicki, dr Agnieszka Ziętek i mgr Maria Rogaczewska.

Celem projektu jest empiryczne sprawdzenie hipotezy, mówiącej, że kultura jest obszarem praktyk, mogących służyć za wzór dla mechanizmu rozwoju społecznogospodarczego. Przeprowadzone zostaną studia przypadku inicjatyw kulturalnych, powstałych oddolnie, wyrażających oddolne potrzeby i praktyki kulturowe lub animujących je w celu opisania i przeanalizowania zmian w kulturze polegających na reorientacji pojmowania działalności kulturalnej z zawodowej twórczości artystycznej na autoekspresję jednostek i grup narzędziami kultury oraz reorientacji praktyk artystycznych zakorzenionych w instytucjach kultury z tworzenia „oferty kulturalnej” dzieł sztuki w stronę pracy ze społecznościami, rozwijania narzędzi relacyjnych, oddziaływania na otoczenie społeczne oraz uwalniania oddolnej kreatywności. Analiza służyć ma zdefiniowaniu modelu rozwojowego proponowanego w obszarze kultury i jego translacji na obszar społecznogospodarczy.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij