Aktualności Instytutu Krytyki Politycznej

Program seminariów w semestrze zimowym 2013/2014

Seminaria:

prof. AGATA BIELIK-ROBSON
→ Ludzki Bóg. Czytanie Ernsta Blocha

dr ANDRZEJ FRANASZEK
→ Herbert jako poeta i eseista

dr MACIEJ GDULA
→ Bierna rewolucja i system klasowy w Polsce 1970-2013

dr AGNIESZKA GRAFF
→ Feminizm nam współczesny

prof. JERZY HAUSNER
→ Kultura i rozwój

prof. ANDRZEJ LEDER
→ Powojnie w Europie. Droga traumy na powierzchnię

dr hab. ADAM LIPSZYC i dr PIOTR PAZIŃSKI
→ Księga Powrotu. Księga wyjscia. Strategie narracyjne, geohistiriozoficzne i teologie literackie w „Ulissesie” Jamesa Joyce’a

JAKUB MAJMUREK
→ Film poza narracją

dr JAKUB MOMRO
→ T. W. Adorno: nowoczesność radykalna

Igor STOKFISZEWSKI
→ Sztuka jako narzędzie zmiany rzeczywistości

Wykłady i seminaria otwarte:

Natalia GRĄDZKA, Antoni MICHNIK, Klaudia RACHUBIŃSKA, Xawery STAŃCZYK
→ Muzyka i wizualność w czasach popkultury vol. 4: PRL, lata 80. XX wieku

ORGIA MYŚLI
→ Co to jest współczesność? 

prof. JERZY OSIATYŃSKI
→ Nowa ekonomia czasów kryzysu (wykłady z udziałem zaproszonych gości)

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij