Aktualności Instytutu Krytyki Politycznej

Prof. Michael Walzer: Paradox of Liberation – Secular Revolutions and Religious Counter-revolutions

Wykład inaugurujący rok akademicki 2015/16. Wiele udanych kampanii wyzwoleńczo-narodowych po II wojnie światowej było z założenia opartych o demokratyczne i świeckie ideały. Jednak już po powstaniu, nowe niepodległe narody miały do czynienia z zupełnie nieoczekiwaną zapalczywością religijną. Michael Walzer, jeden z czołowych politycznych myślicieli Ameryki, bada tę zaskakującą tendencję skupiając się na Indiach, Izraelu i Algierii. Zapraszamy!

WYKŁAD INAUGURUJĄCY ROK AKADEMICKI 2015/2016

prof. Michael Walzer
(prof. em. Institute for Advanced Study, Princeton)
Paradox of Liberation: Secular Revolutions and Religious Counter-revolutions

Wiele udanych kampanii wyzwoleńczo-narodowych po II wojnie światowej było z założenia opartych o demokratyczne i świeckie ideały. Jednak już po powstaniu, nowe niepodległe narody miały do czynienia z zupełnie nieoczekiwaną zapalczywością religijną.

Michael Walzer, jeden z czołowych politycznych myślicieli Ameryki, bada tę zaskakującą tendencję skupiając się na Indiach, Izraelu i Algierii – trzech narodach, których założycielskie zasady i instytucje zostały ostro zaatakowane przez trzy zupełnie różne grupy głosicieli odnowy religijnej: hinduistycznych bojówkarzy, ultra-ortodoksyjnych Żydów i mesjanistycznych syjonistów oraz islamskich radykałów, zastanawiając się dlaczego te świeckie ruchy demokratyczne nie były w stanie rozwijać swojej kultury politycznej dłużej niż przez jedno-dwa pokolenia.

Dyskusję po wykładzie poprowadzi Sławomir Sierakowski.

Prof. Michael Walzer – jeden z najważniejszych amerykańskich filozofów polityki, zajmujący się teorią polityczną i filozofią moralną. Współzałożyciel i od ponad 30 lat redaktor lewicowego pisma „Dissent”. Profesor w Institute for Advanced Study na Uniwersytecie w Princeton. Obecnie skupia się na kwestiach dotyczących międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości i nowych form opieki społecznej, a także historii żydowskiej myśli politycznej. Autor m.in. książek Moralne maksimum, moralne minimum (Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2012), Just and Unjust Wars (1977), On Toleration (1997), Arguing About War (2004).

Zapraszamy do obejrzenia zapisu wideo, wysłuchania nagrania audio i do obejrzenia galerii zdjęć ze spotkania.

_______


Paradox of Liberation: Secular Revolutions and Religious Counter-revolutions

Many of the successful campaigns for national liberation in the years following World War II were initially based on democratic and secular ideals. Once established, however, the newly independent nations had to deal with entirely unexpected religious fierceness.

Michael Walzer, one of America’s foremost political thinkers, examines this perplexing trend by studying India, Israel, and Algeria, three nations whose founding principles and institutions have been sharply attacked by three completely different groups of religious revivalists: Hindu militants, ultra-Orthodox Jews and messianic Zionists, and Islamic radicals. Why have these secular democratic movements been unable to reproduce their political culture beyond one or two generations?

Discussion after the lecture will be moderated by Sławomir Sierakowski.

Prof. Michael Walzer – one of America’s foremost political thinkers, Michael Walzer has written about a wide variety of topics in political theory and moral philosophy, including political obligation, just and unjust war, nationalism and ethnicity, economic justice, and the welfare state. He has played a critical role in the revival of a practical, issue-focused ethics and in the development of a pluralist approach to political and moral life. Walzer’s books include Just and Unjust Wars (1977), Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad (1994), On Toleration (1997), and Arguing About War (2004); he has served as editor of the political journal Dissent for more than three decades. Currently, he is working on issues having to do with international justice and the new forms of welfare and also on a collaborative project focused on the history of Jewish political thought.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij