Aktualności Instytutu Krytyki Politycznej

Prof. Malcolm Sawyer: The Consequences of Fiscal Compact for the Future of the Economic and Monetary Union

Pakt fiskalny, regulujący politykę makroekonomiczną rządów państw strefy euro zakłada przede wszystkim konieczność uzyskania zrównoważonego “budżetu strukturalnego”. Profesor Malcolm Sawyer punktuje słabości koncepcji “budżetu strukturalnego” oraz “produkcji potencjalnej”, a także wykazuje szkodliwe konsekwencje dążenia do zrównoważenia “budżetu strukturalnego”, jego zdaniem niewykonalnego.

Konsekwencje Paktu Fiskalnego dla przyszłości Unii Gospodarczej i Walutowej

Pakt fiskalny, regulujący politykę makroekonomiczną rządów państw strefy euro zakłada przede wszystkim konieczność uzyskania zrównoważonego “budżetu strukturalnego”. Profesor Malcolm Sawyer punktuje słabości koncepcji “budżetu strukturalnego” oraz “produkcji potencjalnej”, a także wykazuje szkodliwe konsekwencje dążenia do zrównoważenia “budżetu strukturalnego”, jego zdaniem niewykonalnego. Według autora Re-examining Monetary and Fiscal Policies in the Twenty First Century, oparty na tych koncepcjach pakt fiskalny doprowadzi do głębokich cięć w strefie euro i będzie musiał zostać zarzucony.

prof. Malcolm Sawyer – ekonomista brytyjski orientacji post-keynesowskiej/post-kaleckiańskiej, profesor emerytowany uniwersytetu w Leeds, autor prawdopodobnie pierwszej na świecie całościowej monografii dzieła Michała Kaleckiego (The economics of Michał Kalecki, 1985); obecnie zajmuje się przede wszystkim problematyką finansjalizacji gospodarki, badając możliwości przejścia od modelu „kapitalizmu kasyna” do zrównoważonego modelu rozwoju społeczno-gospodarczego; publikował m.in. na łamach dziennika „Guardian”, regularnie pisuje na blogach Triple Crisis oraz Back to Full Employment; redaktor serii New Directions in Modern Economics, publikowanej przez wydawnictwo Edward Elgar, a także pism „International Review of Applied Economics” oraz „International Papers in Political Economy”. Jego wykład poświęcony będzie propozycjom wyjścia z kryzysu gospodarczego w świetle teorii popytu efektywnego Michała Kaleckiego, podważającej sens obecnego paradygmatu cięć wydatków publicznych i konsolidacji budżetów państw.

Partnerem cyklu Nowa ekonomia czasów kryzysu jest Fundacja im. Róży Luksemburg.
FRL 

Zapraszamy do wysłuchania nagrania audio i obejrzenia zapisu wideo oraz galerii zdjęć ze spotkania.
Polecamy też tekst prof. Malcolma Sawyera Pakt fiskalnego samobójstwa.

 

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij