Aktualności Instytutu Krytyki Politycznej

prof. Leon Podkaminer: Does Trade Drive Global Output Growth?

Czy wolny handel faktycznie wpływa na globalny wzrost gospodarczy? Oczywiście tak – tylko inaczej niż wyobrażali sobie klasycy, a do dziś wierzą niektórzy badacze mikroekonomii głównego nurtu. Globalny wzrost przekłada się na wzrost wymiany handlowej, w drugą stronę – już niekoniecznie. Dynamiczna ekspansja handlu obniża udział płac w PKB („wyścig w dół”) i zwiększa dochodowe nierówności; trwała nierównowaga w handlu międzynarodowym staję regułą, a nie wyjątkiem. To wszystko hamuje globalny wzrost gospodarczy – bez radykalnych zmian w gospodarce światowej nie uda się go przywrócić.

Czy handel napędza globalny wzrost?

Czy wolny handel faktycznie wpływa na globalny wzrost gospodarczy? Oczywiście tak – tylko inaczej niż wyobrażali sobie klasycy, a do dziś wierzą niektórzy badacze mikroekonomii głównego nurtu. Globalny wzrost przekłada się na wzrost wymiany handlowej, w drugą stronę – już niekoniecznie. Dynamiczna ekspansja handlu obniża udział płac w PKB („wyścig w dół”) i zwiększa dochodowe nierówności; trwała nierównowaga w handlu międzynarodowym staję regułą, a nie wyjątkiem. To wszystko hamuje globalny wzrost gospodarczy – bez radykalnych zmian w gospodarce światowej nie uda się go przywrócić.

Dyskusję po wykładzie prof. Leona Podkaminera poprowadzi prof. Jerzy Osiatyński.


prof. Leon Podkaminer
– pracownik naukowy Wiedeńskiego Instytutu Międzynarodowych Porównań Gospodarczych, w latach 80. doradca ekonomiczny związków zawodowych; publikował m.in. na łamach „Cambridge Journal of Economics”, „Journal of Post-Keynesian Economics” oraz „Journal of Comparative Economics”; ekspert ds. gospodarek Europy Środkowej i Wschodniej, w swych badaniach skupia się na kwestiach makroekonomicznych, problemach polityki gospodarczej, kursów wymiany walut, konsumpcji i koniunktur.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania audio i obejrzenia galerii zdjęć ze spotkania.
Polecamy też rozmowę Leona Podkaminera z Michałem Sutowskim: Żyjemy na kredyt.

_____

Does trade drive global output growth?

Does in fact the free trade have any impact on global growth? Of course it does – but in a different way than the classic economists thought and some experts in mainstream neoclassical microeconomics still seem to believe. Global output growth drives the global trade but in the opposite direction – it doesn’t work like that. Dynamic expansion of trade lowers the wage share in GDP („race to the bottom”) and increases income inequalities; imbalances in foreign trade become permanent – a rule and no exception. All this makes the global growth slow down – which cannot be restored without radical changes in world economy, as well as on national levels.

_____

Cykl zorganizowany we współpracy z Fundacją im. Róży Luksemburg.

FRL

 

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij