Aktualności Instytutu Krytyki Politycznej

prof. Kazimierz Łaski: Does declining wage share stimulate economic growth? Some theoretical remarks

Elastyczność rynku pracy (stagnacja płac) szkodzi wzrostowi. Popyt wewnętrzny rośnie bowiem, kiedy płace wzrastają adekwatnie do produktywności pracy. Polityka dostosowywania płac do produktywności możliwa jest jednak wyłącznie na poziomie Unii Europejskiej jako całości – i to ona powinna zastąpić błędną politykę cięć.

Czy mniejszy udział płac w PKB stymuluje wzrost gospodarczy? Kilka uwag teoretycznych

Elastyczność rynku pracy (stagnacja płac) szkodzi wzrostowi. Popyt wewnętrzny rośnie bowiem, kiedy płace wzrastają adekwatnie do produktywności pracy. Polityka dostosowywania płac do produktywności możliwa jest jednak wyłącznie na poziomie Unii Europejskiej jako całości – i to ona powinna zastąpić błędną politykę cięć.

Dyskusję po wykładzie prof. Kazimierza Łaskiego poprowadzi prof. Jerzy Osiatyński.

prof. Kazimierz Łaski – profesor nauk ekonomicznych, absolwent warszawskiej SGPiS, uczeń Michała Kaleckiego, w latach 1969–71 pracownik wiedeńskiego Instytutu Badań Ekonomicznych (WIFO), a później wieloletni profesor Uniwersytetu im. Johannesa Keplera w Linzu, obecnie konsultant naukowy w Wiedeńskim Instytucie Międzynarodowych Studiów Ekonomicznych (WIIW). Znawca problematyki makroekonomicznej (zwłaszcza teorii post-Keynesowskiej), polityki fiskalnej oraz kwestii transformacji ekonomicznej krajów postsocjalistycznych.

_____

Zapraszamy do wysłuchania nagrania audio oraz obejrzenia zapisu wideogalerii zdjęć ze spotkania.
Polecamy też rozmowę Kazimierza Łaskiego z Michałem Sutowskim: Unia powinna zacząć sprzyjać polityce wzrostu płac.

______

Does declining wage share stimulate economic growth? Some theoretical remarks

Labour market flexibility (stagnation of wages) harms growth. Internal demad incresaes when wages increase pari passu with labour productivity. However, labour productivity oriented wage policy is possible only for the EU as a whole: it should replace the flawed austerity policy.

_____

Cykl zorganizowany we współpracy z Fundacją im. Róży Luksemburg.

FRL

 

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij