Aktualności Instytutu Krytyki Politycznej

prof. Hans Ulrich Gumbrecht: The „end of politics” and the „vanishing of history” – a look back into the emergence of our present

Ostatnich kilka lat przyniosło zwiększoną liczbę wydarzeń i sytuacji mogących wskazywać, że dotarliśmy do “znikającego punktu historii”, a tym samym do “końca polityki”. Zamiast powtarzać znajome argumenty przeczące takiemu wrażeniu, w wykładzie spróbujemy potwierdzić i wyjaśnić zjawiska końca historii i polityki właściwe naszej współczesności – w oparciu o uhistorycznione pojęcie “historii”. Uzyskamy tym samym opis współczesności, który daje nam świeżą perspektywę analityczną, a być może także punkt wyjścia dla post-historycznych i post-politycznych rozwiązań problemów, które od dawna nas nurtują.

“Koniec polityki” i “zanik historii” – spojrzenie wstecz na źródła teraźniejszości

Ostatnich kilka lat przyniosło zwiększoną liczbę wydarzeń i sytuacji mogących wskazywać, że dotarliśmy do “znikającego punktu historii”, a tym samym do “końca polityki”. Zamiast powtarzać znajome argumenty przeczące takiemu wrażeniu, w wykładzie spróbujemy potwierdzić i wyjaśnić zjawiska końca historii i polityki właściwe naszej współczesności – w oparciu o uhistorycznione pojęcie “historii”. Uzyskamy tym samym opis współczesności, który daje nam świeżą perspektywę analityczną, a być może także punkt wyjścia dla post-historycznych i post-politycznych rozwiązań problemów, które od dawna nas nurtują.

Spotkanie z  prof. Hansem Ulrichem Gumbrechtem poprowadzi Sławomir Sierakowski.


Hans Ulrich („Sepp”) Gumbrecht
– urodzony w Niemczech amerykański filozof kultury, literaturoznawca (romanista) i historyk, stały komentator „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, od 1989 roku profesor literatury na Wydziale Komparatystyki Literackiej kalifornijskiego Uniwersytetu Stanforda; autor wielu prac naukowych z zakresu m.in. literatur europejskich od Średniowiecza po wiek XIX, teorii mediów a także estetyki sportu. Do jego najważniejszych książek należą: Eine Geschichte der spanischen Literatur (1990), In 1926: Living at the Edge of Time (1997), The Production of Presence: What Meaning Cannot Convey (2004) oraz In Praise of Athletic Beauty (2007). Jego najnowsza publikacja After 1945: Latency as Origin of the Present ukaże się w 2015 roku nakładem Wydawnictwa Krytyki Politycznej.

______

The „end of politics” and the „vanishing of history” – a look back into the emergence of our present

The past few years have produced an increased number of events and situations suggesting that we may have arrived at a „vanishing point of history” and, therefore, at an „end of politics.” Instead of repeating the familiar argumentative turn of denying the value of such impressions and of their radical interpretation, this lecture will try to confirm and to explain the ends of history and of politics in our present, based on a historicization of the concept of „history”. It will thus arrive at a description of the present that offers fresh analytic perspectives and perhaps even some starting points for post-historical and post-political solutions of problems that we have been obsessed with for a long time.

Hans Ulrich Gumbrecht – born in Germany American philosopher, cultural historian, and literary theoretician, Professor at Stanford University. Famous for his books In 1926: Living at the Edge of Time (1997), The Production of Presence: What Meaning Cannot Convey (2004), and numerous texts on western philosophical tradition and history of humanities. In addition, he studies media and mass culture, aesthetics and epistemology of every-day life, histories of European literatures.

_____

Zapraszamy do wysłuchania nagrania audio ze spotkania.

 

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij