Aktualności Instytutu Krytyki Politycznej

Prof. Amit Bhaduri: Economic Power, Inequality and Democracy

Aby lepiej zrozumieć usterki współczesnej demokracji i sposoby ich naprawy, musimy poznać naturę i praktykę władzy ekonomicznej w gospodarce rynkowej, jej związki z instytucjami oraz ideologią. W swoim wykładzie profesor Amit Bhaduri spróbuje te skomplikowane kwestie rozszyfrować. Wykładowi towarzyszy premiera publikacji "Globalny kryzys gospodarczy po roku 2008. Perspektywa postkeynesowska. Wybór teksów pod redakcją Kazimierza Łaskiego i Jerzego Osiatyńskiego".

Władza ekonomiczna, nierówności i demokracja 

Demokrację uznajemy powszechnie za najbardziej pożądany typ ustroju. Mimo to w rozwiniętych krajach kapitalistycznych, jak USA, ale też w biedniejszych krajach rozwijających się, jak Indie, narasta poczucie, że coś z tą formą reprezentacji politycznej jest nie tak. Aby lepiej zrozumieć usterki współczesnej demokracji i sposoby ich naprawy, musimy poznać naturę i praktykę władzy ekonomicznej w gospodarce rynkowej, jej związki z instytucjami oraz ideologią. W swoim wykładzie profesor Amit Bhaduri spróbuje te skomplikowane kwestie rozszyfrować.

Dyskusję po wykładzie poprowadzi prof. Jerzy Osiatyński.

Wykładowi towarzyszy premiera najnowszej publikacji Instytutu pt. „Globalny kryzys gospodarczy po roku 2008. Perspektywa postkeynesowska” pod redakcją Kazimierza Łaskiego i Jerzego Osiatyńskiego. Wśród autorów tekstów m.in. goście prowadzonego przez Instytut cyklu „Nowa Ekonomia Czasów Kryzysu”: Amit Bhaduri, Mark Blyth, Heiner Flassbeck, James K. Galbraith, Eckhard Hein, Jan Kregel, Paul Krugman, Abba Lerner, Julio López Gallardo, Kazimierz Łaski, Jerzy Osiatyński, Thomas I. Palley, Martin Riese, Malcolm Sawyer, Robert Skidelsky, Friederike Spiecker i Jan Toporowski.

Książka ukazuje się dzięki wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg – Przedstawicielstwo w Warszawie.

Dla uczestników wykładu publikacja dostępna bezpłatnie.prof. Amit Bhaduri – ekonomista indyjski, obecnie profesor emerytowany uniwersytetu im. Jawaharlala Nehru w Delhi, wcześniej wykładowca m.in. Delhi School of Economics, a także Pembroke College Uniwersytetu Cambridge, Uniwersytetu Wiedeńskiego i Uniwersytetu w Linzu; stypendysta berlińskiego Wissenschaftskolleg, a także ekonomista Organizacji NZ ds. Rozwoju Przemysłowego. W swej pracy zajmował się początkowo problematyką struktury gospodarczej zacofanych krajów rolniczych, a także teoretycznymi problemami roli kapitału w kształtowaniu wzrostu gospodarczego; obecnie zajmuje się analizą polityki gospodarczej i rozwoju w warunkach globalizacji. Autor m.in. książek: Growth, Distribution and Innovations: Understanding their Interrelations (The Graz Schumpeter Lectures) (2007) oraz The Face You Were Afraid to See: Essays On the Indian Economy (2009).

_________________________________________

Economic Power, Inequality and Democracy

Democracy is generally accepted as the most desirable form of government. And yet, there has been a growing unease both in advaced capitalist countries like the USA and in poor developing countries like India that all is not well with this form of political representation. For a better understanding of the faultlines of democracy and the ways to handle it, we need to understand the nature and exercise of economic power in a market economy, and its interacton with institutions and ideology. The lectureis an attempt to decipher this complex issue.

_________________________________________

Cykl Nowa ekonomia czasów kryzysu w latach 2013-2016 realizowany był we współpracy z Fundacją im. Róży Luksemburg.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij