Aktualności Instytutu Krytyki Politycznej

Prof. Zygmunt Bauman „Wyzwania stulecia” – Inauguracja Instytutu Studiów Zaawansowanych

Wykład prof. Zygmunta Baumana "Wyzwania stulecia" zainauguruje Instytut Studiów Zaawansowanych, powołany przez Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego do prowadzenia badań naukowych i dydaktyki w obszarze najbardziej fundamentalnych problemów współczesnej kultury. Główną motywacją twórców Instytutu jest chęć stworzenia przyjaznego otoczenia dla poszukiwania odpowiedzi na współczesny kryzys demokracji liberalnej, wynikający z kryzysu więzi społecznej i wyobraźni społecznej.

Wykład prof. Zygmunta Baumana „Wyzwania stulecia” zainauguruje Instytut Studiów Zaawansowanych, powołany przez Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego do prowadzenia badań naukowych i dydaktyki w obszarze najbardziej fundamentalnych problemów współczesnej kultury. Główną motywacją twórców Instytutu jest chęć stworzenia przyjaznego otoczenia dla poszukiwania odpowiedzi na współczesny kryzys demokracji liberalnej, wynikający z kryzysu więzi społecznej i wyobraźni społecznej.

Tytułowe wyzwania stulecia dotyczą według prof. Baumana rażących i wciąż rosnących nierówności ekonomicznych zestawionych z całym szeregiem potocznych, acz błędnych przekonań dotyczących: kompulsywnego dążenia do szczęścia jednostek, co nie składa się w żaden sposób na dobro wspólne; wszechobecnej konkurencji i rywalizacji pomiędzy ludźmi w każdej sferze życia społecznego; uznania konsumpcji za najbardziej adekwatny instrument dążenia do szczęścia; i wreszcie: wąsko pojętego wzrostu gospodarczego jako jedynego panaceum na wszelkie problemy społeczne.

Odpowiedzi na te wyzwania należy szukać poprzez budowanie solidarności między ludźmi i instytucji, które sprzyjać będą tworzeniu więzi społecznych. Profesor Bauman zwraca także uwagę na konieczność ponownego „ożenku mocy z polityką”, tzn. stworzenia instytucji politycznych mogących przeciwstawić się anonimowym siłom rynku. Inspiracją do takich działań może być Richard Sennet z jego wizją „nieformalnej otwartej współpracy” jako zasadniczego modus vivendi (nie ma gotowych struktur, tylko wypracowywane w praktyce; cele są przedmiotem negocjacji; od deliberacji ważniejsze jest wspólne działanie).

prof. Zygmunt Bauman – socjolog, filozof, eseista, emerytowany profesor uniwersytetu w Leeds, jeden z najwybitniejszych intelektualistów współczesności, myśliciel społeczny, autor licznych książek, m.in. Płynnej nowoczesności, Globalizacji czy Etyki ponowoczesnej.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania audio i obejrzenia zapisu wideo oraz galerii zdjęć ze spotkania.

 

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij