Premiera książki „Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków”

Spośród wszystkich obszarów, gdzie ukrywają się istotne zasoby rozwojowe, kultura zajmuje miejsce najbardziej peryferyjne. Jej potencjał rozwojowy jest nierozpoznany, nieuznany w dominującym dyskursie o rozwoju, nie stanowi on także przedmiotu polityk publicznych. A jednak to kultura może wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu.

Krytyka Polityczna

Prof. Marek Belka: Ekonomiczny wymiar kryzysu Unii Europejskiej

Wykład inaugurujący rok akademicki 2016/17. Główne wątki wykładu dotyczyć będą waluty euro jako wzmacniacza zróżnicowania gospodarczego, polityki pieniężnej jako stabilizatora sytuacji budżetowej oraz długofalowych kosztów prowadzenia tej polityki.

Krytyka Polityczna

Traktor Idea Ursusa

W sobotę 25 czerwca zapraszamy do wspólnej pracy nad wykonaniem instalacji artystycznej Traktor-Idea-Ursusa.

Krytyka Polityczna

Festiwal Kuronia 2016

Postać Jacka Kuronia jest żywo pamiętana i wspominana. Chcemy, by stała się także realną inspiracją do krytycznego myślenia o Polsce współczesnej i wyzwaniach na przyszłość. To właśnie niezgodna na zastany świat i gorączkowa pasja jego naprawy stanowiła sedno politycznej, społecznej i – szerzej – egzystencjalnej myśli współtwórcy KOR. Zapraszamy na trzecią edycję Festiwalu im. Jacka Kuronia.

Krytyka Polityczna

Prof. Amit Bhaduri: Economic Power, Inequality and Democracy

Aby lepiej zrozumieć usterki współczesnej demokracji i sposoby ich naprawy, musimy poznać naturę i praktykę władzy ekonomicznej w gospodarce rynkowej, jej związki z instytucjami oraz ideologią. W swoim wykładzie profesor Amit Bhaduri spróbuje te skomplikowane kwestie rozszyfrować. Wykładowi towarzyszy premiera publikacji „Globalny kryzys gospodarczy po roku 2008. Perspektywa postkeynesowska. Wybór teksów pod redakcją Kazimierza Łaskiego i Jerzego Osiatyńskiego”.

Krytyka Polityczna

Éric Fassin: Niemiecki sen czy francuski koszmar? Europa neoliberalna wobec uchodźców

Silnik francusko-niemiecki rozpada się na naszych oczach. Niemiecki sen, w stosunku do migrantów, nie jest warunkiem do stworzenie niemieckiej potęgi w sensie ekonomicznym? Neoliberalizm nie kojarzy się już z państwową ksenofobią – z tego faktu powinni sobie zdać sprawę jego przeciwnicy…Zapraszamy na wykład profesora Érica Fassina. Wstęp wolny.

Krytyka Polityczna

Conference „The next Reset? The West and Russia between Crimea and ISIS”

Does Russia have the „Grand Strategy”? Is there such thing as the political West, at all? And is there any option for people mostly involved – beyond the status quo or 'Russia vs. West’ choice? On these crucial questions of our time, we’re going to reflect, talk and confront international experts, political activists and intellectuals.

Krytyka Polityczna

Prof. James K. Galbraith: Changes in Income Distribution in the Global Economy: Ideology and Evidence

O nierównościach na świecie wiemy dużo i mało. Danych mamy mnóstwo, analiz trendów – niewiele. Autor głośnej książki „Inequality and Instability” stawia tezę, że to nie tyle globalizacja i rozwój technologiczny, ile moc sektora finansowego i sposób rządzenia gospodarką w świecie determinują skalę ekonomicznych nierówności. Więcej „makro” w makroekonomii pozwoli je lepiej zrozumieć, więcej „polityki” w polityce gospodarczej – odwrócić niekorzystne trendy.

Krytyka Polityczna
Zamknij