Conference „East Matters”

There’s a widespread notion that European democracy with its main project – EU – is facing threats from outside its borders, as well as from within; historiosophical optimism, so to say, seems to be out of fashion today.

Krytyka Polityczna

Studium Kultury Społecznej | jesień 2017

Zapraszamy osoby działające w obszarze kultury, w roli twórczej – jako artyści i artystki rożnych dziedzin, jak i w roli menedżerskiej – jako organizatorzy i organizatorki, animatorzy i prowadzący instytucje kultury.

Krytyka Polityczna

Do 8 października trwają zapisy na semestr zimowy 2017/2018. Zapraszamy!

Został otwarty nabór na seminaria semestru zimowego 2017/2018! W semestrze zimowym zajęcia prowadzą: prof. Leokadia Oręziak, prof. Andrzej Leder, dr Barbara Markowska, dr Elżbieta Korolczuk, dr Mikołaj Lewicki, Maria Libura, Sławomir Sierakowski, Rafał Woś i Piotr Wójcik.

Krytyka Polityczna

3. Konferencja Kultura i Rozwój!

Ogłaszamy program 3. Konferencji Kultura i Rozwój, która odbędzie się w Warszawie, tym razem w Teatrze Powszechnym!
Wydarzenie stanowi podsumowanie czteroletniego programu Kultura i rozwój, prowadzonego w Instytucie z inspiracji prof. Jerzego Hausnera, na który złożyły się seminaria, projekt badawczy i konferencje, badające relacje pomiędzy kulturą a rozwojem społecznym i gospodarczym.

Krytyka Polityczna

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do kwartalnika „Kultura i Rozwój”

Celem Kwartalnika „Kultura i Rozwój” jest gromadzenie wiedzy i stymulowanie pracy naukowej nad kulturą i rozwojem oraz przybliżanie polskiemu czytelnikowi najnowszych efektów prac badawczych prowadzonych w tym obszarze na świecie. Zapraszamy do współpracy!

Krytyka Polityczna
Zamknij