Współpracownicy 2012/13

WSPÓŁPRACOWNICY INSTYTUTU STUDIÓW ZAAWANSOWANYCH W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013: prof. Agata BIELIK-ROBSON – polska filozofka. Pracuje na Wydziale Teologii Uniwersytetu w Nottingham, jest …

Krytyka Polityczna

2013

9.07.2013Bartłomiej Sienkiewicz, Timothy Snyder, Sławomir Sierakowski„Nacjonalizm i inne strachy XX wieku. Właśnie wracają?”nagranie audio nagranie wideo7.07.2013Agnieszka Holland, Marci Shore, Sławomir Sierakowski„Europa …

Krytyka Polityczna

Zapisy na semestr zimowy do 29 września 2013

Zakończyły się zapisy na semestr zimowy 2013/2014. Wpłynęło ponad 500 aplikacji, wyniki naboru zostaną rozesłane do 9 października. Serdecznie dziękujemy za tak duże zainteresowanie naszym programem! W semestrze zimowym zajęcia prowadzą: prof. Agata Bielik-Robson, dr Andrzej Franaszek, dr Maciej Gdula, dr Agnieszka Graff, prof. Jerzy Hausner, prof. Andrzej Leder, dr hab. Adam Lipszyc i dr Piotr Paziński, Jakub Majmurek, dr Jakub Momro, Igor Stokfiszewski.

Krytyka Polityczna

Sienkiewicz, Snyder, Sierakowski: Nacjonalizm i inne strachy XX wieku. Właśnie wracają?

Sławomir Sierakowski będzie rozmawiał o niebezpiecznych ideach XX wieku i możliwości ich powrotu z Timothym Snyderem (Yale University i członek rady Instytutu Studiów Zaawansowanych w Warszawie) i Bartłomiejem Sienkiewiczem (szef MSW i współtwórca Ośrodka Studiów Wschodnich). Po przerwaniu wykładu prof. Zygmunta Baumana przez grupę narodowców szef MSW powiedział: „Problem nacjonalizmu, ksenofobii i rasizmu we Wrocławiu narastał od lat”, zapowiadając zdecydowane działania państwa. Historycznej i teoretycznej perspektywy do oceny zjawisk dzisiejszych dostarczy autor „Rekonstrukcji narodów”, „Skrwawionych ziem” i ostatnio wydanych „Rozważań o XX wieku” (wywiad-rzeka z Tonym Judtem) – Timothy Snyder.

Krytyka Polityczna

Europa Wschodnia jako źródło cierpień. Rozmawiają Agnieszka Holland, Marci Shore i Sławomir Sierakowski

Sławomir Sierakowski będzie rozmawiać z Agnieszką Holland i Marci Shore o tym, czy Europa Wschodnia to inna całość kulturowa niż Zachód i Rosja – co ją wyróżnia i co pociąga za sobą tak wiele drastycznych wydarzeń, jak te opisywane w filmach i książkach obu bohaterek. W tym tych, które ukazały się w Wydawnictwie Krytyki Politycznej, czyli „Nowoczesność jako źródło cierpień” Marci Shore i „Holland. Przewodnik Krytyki Politycznej”. Obie dyskutantki należą do rady Instytutu Studiów Zaawansowanych, który w tym tygodniu kończy pierwszy rok swojej działalności.

Krytyka Polityczna

Omówienie wykładu prof. Jana Kregla „Alternative theories of money”

Zapraszamy do zapoznania się z omówieniem wykładu prof. Jana Kregla „Alternatywne teorie pieniądza”, wygłoszonego w ramach seminarium profesorów Jerzego Osiatyńskiego i Kazimierza Łaskiego „Podstawy polityki gospodarczej: ujęcie ekonomii post-keynesowskiej” 16 maja 2013.

Krytyka Polityczna
Zamknij