prof. Julio López: Consequences of capital inflows for a middle income economy. Mexico’s experience

Liberalizacja rynku finansowego i handlu, a także prywatyzacja wielu firm państwowych i całego systemu bankowego; zmniejszenie zakresu interwencji państwa w gospodarkę, redukcja wydatków publicznych i polityka zrównoważonego budżetu – to niemal podręcznikowy przykład realizacji strategii gospodarczej określanej często mianem „neoliberalizmu”. Jednym z jej laboratoriów w ostatnim trzydziestoleciu stał się Meksyk. Profesor Julio López prezentuje bilans meksykańskiego doświadczenia, wskazując na konsekwencje neoliberalnej polityki: boom produkcji eksportowej bez ogólnego wzrostu produkcji, nadmierny rozrost sektora finansowego, wreszcie gospodarczą stagnację.

Krytyka Polityczna

Modern talking. O szansach modernizacji społecznej w Polsce

Czy społeczeństwo rosnących nierówności może być wolne, otwarte i tolerancyjne? Czy solidarność możliwa jest w społeczeństwie wielości – tożsamości, stylów życia, poglądów? Jak reagujemy w Polsce na sprzeczności zachodniej modernizacji? Jak w tym kontekście wypadamy na tle podobnej wielkością populacji i siłą Kościoła Katolickiego Hiszpanii?

Krytyka Polityczna

Graff, Środa, Żakowski, Gdula: Drogi polskiego feminizmu

Goście: dr Agnieszka Graff (OSA UW, Gender Studies), prof. Magdalena Środa (Instytut Filozofii UW), Jacek Żakowski („Polityka”)

Powadzenie: dr Maciej Gdula (Instytut Socjologii UW, ISZ)

Krytyka Polityczna

Prof. Malcolm Sawyer: Konsekwencje Paktu Fiskalnego

Pakt fiskalny, regulujący politykę makroekonomiczną rządów państw strefy euro zakłada przede wszystkim konieczność uzyskania zrównoważonego „budżetu strukturalnego”. Profesor Malcolm Sawyer punktuje słabości koncepcji „budżetu strukturalnego” oraz „produkcji potencjalnej”, a także wykazuje szkodliwe konsekwencje dążenia do zrównoważenia „budżetu strukturalnego”, jego zdaniem niewykonalnego.

Krytyka Polityczna

Friederike Spiecker: Exchange Rate Policies – Lessons from the Euro Crisis

Jaką rolę pełnią kursy wymiany walut w świecie międzynarodowego handlu i jakie zadania powinny realizować? Czy w unii walutowej, takiej jak strefa euro, istnieją mechanizmy, które mogłyby je zastąpić? Jakie są główne przyczyny niestabilności Europejskiej Unii Walutowej? W swoim wykładzie Friederike Spiecker argumentuje, że Polska – inaczej niż np. Estonia czy Słowacja – nie powinna wchodzić do strefy euro; rozważa również, czy możemy obronić swą gospodarkę przed chwiejnością rynków walutowych.

Krytyka Polityczna

Konferencja „Kultura i rozwój”

Konferencja „Kultura i rozwój” bada relacje pomiędzy kapitałem społecznym i ekonomicznym. Naszym celem jest przedyskutowanie wybranych działań i inicjatyw kulturalnych kształtujących więzi społeczne w oparciu o współpracę i solidarność jako podstawy dla poszukiwań nowego modelu prorozwojowej gospodarki. Podczas konferencji przedstawionych zostanie 13 przedsięwzięć z Polski, Słowacji, Włoch i Hiszpanii.

Krytyka Polityczna

Prof. Malcolm Sawyer: The Consequences of Fiscal Compact for the Future of the Economic and Monetary Union

Pakt fiskalny, regulujący politykę makroekonomiczną rządów państw strefy euro zakłada przede wszystkim konieczność uzyskania zrównoważonego “budżetu strukturalnego”. Profesor Malcolm Sawyer punktuje słabości koncepcji “budżetu strukturalnego” oraz “produkcji potencjalnej”, a także wykazuje szkodliwe konsekwencje dążenia do zrównoważenia “budżetu strukturalnego”, jego zdaniem niewykonalnego.

Krytyka Polityczna
Zamknij