Aktualności Instytutu Krytyki Politycznej

Konferencja naukowa „Przemiany kapitalizmu a doświadczenie biograficzne”

Specyfiką kapitalizmu jest ciągłe podważanie zastanych stosunków społecznych stanowiących ograniczenie dla procesów akumulacji. Od lat 70. rodzina, tożsamość zawodowa, czy związki zawodowe, które wcześniej stanowiły stabilny element powojennych społeczeństw zaczęły ulegać głębokim przekształceniom. Ich rytm wyznaczały wezwania do większej elastyczności stosunków pracy, zachęty do nonkonformizmu w podejściu do kariery i krytyka ograniczeń stawianych przez sztywne organizacje. Tym przemianom kulturowym towarzyszyło przenoszenie produkcji przemysłowej do krajów o niższych kosztach pracy, segmentacja rynków pracy, zwiększona mobilność międzynarodowa siły roboczej i wzrost nierówności społecznych. Ukazanie powiązań między przemianami kapitalizmu a doświadczeniem biograficznym daje szanse lepszego zrozumienia zarówno stabilności postfordowskiego kapitalizmu, jak i źródeł które mogą prowadzić do jego zmiany.

Specyfiką kapitalizmu jest ciągłe podważanie zastanych stosunków społecznych stanowiących ograniczenie dla procesów akumulacji. Od lat 70. rodzina, tożsamość zawodowa, czy związki zawodowe, które wcześniej stanowiły stabilny element powojennych społeczeństw zaczęły ulegać głębokim przekształceniom. Ich rytm wyznaczały wezwania do większej elastyczności stosunków pracy, zachęty do nonkonformizmu w podejściu do kariery i krytyka ograniczeń stawianych przez sztywne organizacje. Tym przemianom kulturowym towarzyszyło przenoszenie produkcji przemysłowej do krajów o niższych kosztach pracy, segmentacja rynków pracy, zwiększona mobilność międzynarodowa siły roboczej i wzrost nierówności społecznych. Wyłaniał się nowy model kapitalizmu postfordowskiego.

Podczas konferencji chcemy przyjrzeć się jak ład postfordowski określa życiowe strategie i doświadczenia. Zastanowić się chcemy jak uelastycznione i niepewne środowisko pracy oddziałuje na drogi życiowe, wybory i projekty jednostek. Szczególnie interesować nas będzie klasowe zróżnicowanie doświadczeń biograficznych i rekonstrukcja klasowych strategii edukacyjnych, karier zawodowych, wyborów reprodukcyjnych i schematów narracyjnych. Taka perspektywa pozwoli ukazać zróżnicowanie doświadczeń społecznych w postfordyzmie i podjąć refleksję nad barierami społecznymi, nierówną dystrybucją szans i dominacją klasową w dzisiejszych społeczeństwach.

Ukazanie powiązań między przemianami kapitalizmu a doświadczeniem biograficznym daje szanse lepszego zrozumienia zarówno stabilności postfordowskiego kapitalizmu, jak i źródeł które mogą prowadzić do jego zmiany.

Gośćmi konferencji będą: prof. Daniel Bertaux, prof. Cathrine Delcroix, dr hab. Izabela Wagner, dr Maciej Gdula, dr Mikołaj Lewicki, dr Przemysław Sadura, dr Sylwia Urbańska, dr Joanna Wawrzyniak.


PROGRAM:

10 kwietnia, czwartek

godz. 18.00
Wykład otwierający

  • prof. Daniel Bertaux Doświadczenie biograficzne a odmiany kapitalizmu

11 kwietnia, piątek

godz. 10.00–11.30 
Sesja 1: Ludzie w ruchu a elastyczny kapitalizm

  • prof. Catherine Delcroix Kreatywne rodzicielstwo w rodzinach muzułmańskich migrantów mieszkających we Francji
  • dr Sylwia Urbańska Samotność w późnym kapitalizmie. Transformacja w doświadczeniach migrujących robotnic 

(11.30–11.45: przerwa kawowa)

godz. 11.45–14.00
Sesja 2: Klasowe strategie adaptacji i oporu a zmiana społeczna

  • prof. Daniel Bertaux Historie rodzin, reprodukcja klasowa i mobilność społeczna
  • dr hab. Izabela Wagner „Wybór” polityczny, ekonomiczny czy zawodowy? Permutacje doświadczenia migracji polskich naukowców po II wojnie światowej
  • dr Przemysław Sadura Transformacja w biografiach elit rządowych III RP


(14.00–15.00: przerwa obiadowa)

godz. 15.00–17.30
Sesja 3: Mechanizmy transformacji w społecznym doświadczeniu

  • dr Mikołaj Lewicki Kredyt hipoteczny i projekt dobrego życia klasy średniej
  • dr Joanna Wawrzyniak Prywatyzacja w perspektywie biograficznej 
  • dr Maciej Gdula Zmiana społeczna w doświadczeniach trzech pokoleń robotników

godz. 17.30–18.00
Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Referaty będą prezentowane w języku polskim i francuskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy online do 7 kwietnia 2014.
Liczba miejsc ograniczona.
Konferencja zorganizowana we współpracy z Ośrodkiem Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW.

____________

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z otwierającego wykładu prof. Daniela Bertaux oraz z całej konferencji, a także do zapoznania się z nagraniami audio i wideo poszczególnych referatów:

Audio:

Wideo:

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij