Aktualności Instytutu Krytyki Politycznej

„Klasy w Polsce. Teorie, dyskusje, badania, konteksty”

Zapraszamy do lektury zeszytu Instytutu Studiów Zaawansowanych pod redakcją Macieja Gduli i Michała Sutowskiego.

Klasa średnia i prekariat, klasy ludowe i „słoiki”, biznesmeni z Marriotta i wolnorynkowi pionierzy ze szczęk i łóżek polowych – krajobraz polskiego kapitalizmu rozpięty między transformacją ustrojową a integracją europejską wciąż domaga się sprawiedliwego opisu. Czy Polska to kraj liberalnej merytokracji, peryferyjnego wyzysku, a może terytorium zakryte mapą symulakrów i fantazji o dobrobycie na wzór zachodni? I czy jest gdzieś jeszcze dobry świat, jakaś Pracownicza Kraina Czarów, do której moglibyśmy aspirować? Na te wszystkie pytania próbują odpowiedzieć socjolodzy i socjolożki różnych pokoleń – prof. Henryk Domański, dr hab. Adam Mrozowicki, dr Magda Szcześniak, dr Sylwia Urbańska, Adrianna Drozdowska, dr hab. Maciej Gdula oraz prof. Klaus Dörre.

Autorzy książki badają różne wycinki złożonej rzeczywistości – od możliwości awansu społecznego i zmiennych hierarchii statusów od schyłku PRL po czasy dzisiejsze, przez proces prekaryzacji pracy i zmiany świadomości poddanych mu robotników, przecięcie kwestii gender i klasy w polskich społecznościach imigranckich czy kulturową utopię „wielkiej klasy średniej” z początków transformacji aż po segmentację i segregację klas realnie zamieszkujących Polskę współczesną. Tłem dla patchworkowej opowieści o naszym kraju są Niemcy po reformach słynnej Agendy 2010 – kraj pełnego, acz sprekaryzowanego zatrudnienia, w którym do bram sektorów bezpieczeństwa i dobrobytu dobijają się szeregi „pracujących biednych”, zaś syci i zamożni wybierają prawicowych rewolucjonistów w imię obrony status quo.

Książka Klasy w Polsce. Teorie, dyskusje, badania, konteksty pod redakcją Macieja Gduli i Michała Sutowskiego to pokłosie konferencji „Systemy klasowe w Europie Środkowo-Wschodniej” zorganizowanej przez Instytut Studiów Zaawansowanych we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta.

Klasy w Polsce. Teorie, dyskusje, badania, konteksty, red. Maciej Gdula, Michał Sutowski

Publikacja ukazała się dzięki wsparciu Fundacji im. Friedricha Eberta.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij