Aktualności Instytutu Krytyki Politycznej

Ekonomia polityczna „dobrej zmiany”

Czy PiS to kryptosocjaliści? Neoliberalni bankierzy w owczej skórze państwowców? A może zwyczajni zamordyści zapatrzeni w Daleki Wschód, którym w azjatyckim modelu gospodarczym podoba się tyleż efektywność, ile twarda ręka władzy, silna wspólnotowość i kontrola nad społeczeństwem?

Czy PiS to kryptosocjaliści? Neoliberalni bankierzy w owczej skórze państwowców? A może zwyczajni zamordyści zapatrzeni w Daleki Wschód, którym w azjatyckim modelu gospodarczym podoba się tyleż efektywność, ile twarda ręka władzy, silna wspólnotowość i kontrola nad społeczeństwem? Ekonomia polityczna „dobrej zmiany” pod redakcją Michała Sutowskiego dowodzi, że to wszystko jest bardziej skomplikowane, a proste etykiety nie pozwalają uchwycić polityki gospodarczej obozu władzy w całej jej złożoności.

Do pracy nad kolejnym zeszytem Instytutu Studiów Zaawansowanych poprosiliśmy dwunastkę ekspertów reprezentujących różne pokolenia, środowiska zawodowe i metody badawcze. Michał Brzeziński, Dominik Gajewski, Katarzyna Golik, Anna Gromada, Piotr Kuczyński, Hanna Kuzińska, Maria Libura, Ignacy Morawski, Leokadia Oręziak, Maria Skóra, Rafał Woś i Piotr Wójcik– mają różny stosunek do obecnej władzy i różne poglądy na to, co w ekonomii jest nauką, a co już ideologią. Ich teksty wykreślają mapę priorytetów, instrumentów działania i – może przede wszystkim – napięć, które napotykamy w koncepcjach politycznych projektu PiS i w praktyce jego wdrażania.

Nasi autorzy piszą o nierównościach, uszczelnianiu systemu podatkowego, „chińskim kierunku” w handlu, ramach ideologicznych polityki PiS, warunkach możliwości jej prowadzenia, o budżecie państwa i podatkach, służbie zdrowia, planowanej reformie emerytur, rynku pracy i polityce przemysłowej. Z książki tej ludzie projektujący politykę „po PiS” dowiedzą się nieco o rozdźwięku między ideą a praktyką i zderzeniu ich obydwu z materialną i społeczną rzeczywistością. Projektujący politykę „przeciw PiS” mogą dojrzeć napięcia, konflikty, słabe punkty i braki, przede wszystkim zaś sprzeczności immanentne dla polityki obozu władzy. Wreszcie, jeśli sięgną po naszą publikację obecni decydenci, mogą z tej lektury wynieść pomysły korekty obranego kursu – z pożytkiem, miejmy nadzieję, nie tylko dla państwa, ale i dobrostanu wszystkich obywateli.

Publikacja ukazała się dzięki wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg Przedstawicielstwo w Polsce.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij