Aktualności Instytutu Krytyki Politycznej

Cykl spotkań organizowanych przez Instytut Studiów Zaawansowanych i MSN

W lipcu i sierpniu zapraszamy na cykl spotkań organizowanych przez Instytut Studiów Zaawansowanych i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, nawiązujących do wystaw "Gdyby dwa morza miały się spotkać" i "After Year Zero".

W lipcu i sierpniu zapraszamy na cykl spotkań organizowanych przez Instytut Studiów Zaawansowanych i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, nawiązujących do wystaw „Gdyby dwa morza miały się spotkać” i „After Year Zero”:

wtorek, 14 lipca, godz. 18:00
Anty-uniwersalizm dżihadu, czyli późne skutki kolonizacji
Z Patrycją Sasnal rozmawia Michał Sutowski

Wielkie procesy polityczne, w tym dekolonizacja, przynoszą opóźnione skutki społeczne. Euforia pierwszych dekad samorządzenia Trzeciego Świata coraz wyraźniej ustępuje świadomości skali jego pognębienia. Najjaskrawszą emanacją tego procesu jest dziś popularność dżihadu i tzw. Państwa Islamskiego, albo ISIS – anty-uniwersalistycznej, ultra-ksenofobicznej organizacji terrorystycznej wyrosłej na ciągle tlących się zgliszczach kolonializmu. Takich skutków ery kolonialnej nie mogli przewidzieć nawet sami kolonizatorzy.

wtorek, 21 lipca, godz. 18:00
Polska (myśl) w Trzecim Świecie
Z Jerzym Osiatyńskim i Małgorzatą Mazurek rozmawia Michał Sutowski

Polska miała niegdyś wiele do zaoferowania tzw. Trzeciemu Światu. Badacze ze środowiska nazywanego później Polską Szkołą Rozwoju – Ignacy Sachs, Michał Kalecki czy Witold Kula – nie tylko należeli do światowej elity nauk społecznych, historycznych i ekonomicznych. Potrafili też przekuć lokalne XX-wieczne doświadczenie Polski – zacofanego kraju rolniczego poddanego forsownej industrializacji, z kolonialną okupacją po drodze – w inspirację dla wielkich planów modernizacji odzyskujących niezależność krajów Afryki i Azji. Ze świadomością ograniczeń kapitalizmu i absurdów sowieckiego planizmu tworzyli ambitne strategie rozwoju Ghany, Indii czy Mongolii.
O tym jak Warszawa lat 60. stała się intelektualną Mekką dla polityków i ekonomistów z krajów rozwijających się opowie profesor Jerzy Osiatyński, b. minister finansów RP, członek Rady Polityki Pieniężnej, uczeń Michała Kaleckiego i Małgorzata Mazurek, profesor studiów polskich na Wydziale Historii Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.

wtorek, 28 lipca, godz. 18:00
Seks, cytadela i krzyż. Życie intymne w wielkich religiach
Z Moniką Bobako rozmawia Patrycja Sasnal

Spośród czynników kształtujących życie intymne Europejczyków, Arabów i Afrykanów, jeden ma znaczenie szczególne: religia. Dwie wielkie religie – islam i chrześcijaństwo – formowały seksualność mieszkańców obu stron Morza Śródziemnego, ale nie w próżni. Warunki społeczno-polityczne i poziom technologiczny okresowo zwiększały bądź zmniejszały seksualną frustrację.
O tym, jakie są granice zachowań seksualnych w islamie i chrześcijaństwie, jak je zmieniło ostatnie ćwierćwiecze, co to jest seksualna normalność i gdzie jest w niej kobieta, porozmawiamy na podstawie wystaw „After Year Zero” i „Gdyby dwa morza miały się spotkać” oraz książki Shereen El Feki „Seks i cytadela. Życie intymne w świecie arabskim”.

wtorek, 4 sierpnia, godz. 18:00
Wygnani do raju? Skąd się biorą uchodźcy u bram UE
Z Adamem Leszczyńskim rozmawia Michał Sutowski

Tysiące uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu próbują za wszelką cenę przedostać się do enklawy dobrobytu, jaką mimo kryzysu gospodarczego wciąż jest Unia Europejska. Medialne doniesienia o tonących na Morzu Śródziemnym, koczujących w obozach przejściowych i przeprowadzanych przez kolejne „zielone granice” ofiarach wojny, głodu, nędzy i klęsk żywiołowych budzą odruchy solidarności, ale także – a nawet częściej – uczucie paniki i sprzeciwu wobec obcej „inwazji”. Zamiana Europy w twierdzę i zamknięcie jej przed zdesperowanymi przybyszami z Południa to coraz częściej słyszany postulat europejskich wyborców, na który odpowiadają dziś nie tylko ruchy ksenofobiczne czy partie skrajnej prawicy, ale także politycy głównego nurtu.
Uchodźcy i emigranci ekonomiczni przybywają zazwyczaj z dawnych kolonii państw europejskich, których zależność gospodarcza utrzymywała się przez całe dekady po odzyskaniu niepodległości; liczne konflikty zbrojne w ich ojczyznach toczyły się przy udziale Zachodu. Jednocześnie opinia publiczna UE przekonana jest o ogromnej skali pomocy świadczonej przez zamożne kraje na rzecz Południa.
O tym z czego wynika odpowiedzialność moralna, polityczna i ekonomiczna Unii Europejskiej za obecny stan rzeczy; czy dotychczasowa „pomoc rozwojowa” dla krajów Południa poniosła klęskę; czy i jak możliwa jest poprawa losu uchodźców w Europie – z Adamem Leszczyńskim rozmawiać będzie Michał Sutowski.

wtorek, 11 sierpnia, godz. 18:00
Jak daleko stąd, jak blisko. Społeczne skutki konfliktu palestyńsko-izraelskiego
Z Konstantym Gebertem rozmawia Patrycja Sasnal

Konflikt izraelsko-palestyński jest najdłuższym ciągle trwającym konfliktem na świecie – zaczął się prawie 70 lat temu i pochłonął ponad 100 tys. ofiar. Po ćwierćwieczu rozmów pokojowych strony są dalej od pokoju niż na początku negocjacji. Od powstania państwa Izrael i wzbudzenia tożsamości palestyńskiej konflikt rozszerzył się, zakorzenił w głowach Izraelczyków i Palestyńczyków, a potem wynaturzył i takim nasiąknęły najmłodsze pokolenia obu narodów.
Odchodzą ci, którzy pamiętają czasy pokoju i pierwsze formujące konflikty zbrojne 1948, 1956, a nawet główną wojnę 1967 roku. Pozostają młodsi Izraelczycy i Palestyńczycy wychowani w strachu i upokorzeniu. O tym, jak wpłynęło te 70 lat konfliktu na oba narody i kolejne ich pokolenia oraz w jakim kierunku idą te zmiany porozmawia Patrycja Sasnal z Konstantym Gebertem.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij