Aktualności Instytutu Krytyki Politycznej

Analiza ISZ | dr Elżbieta Korolczuk: Społeczeństwo obywatelskie w Polsce – kryzys czy nowe otwarcie?

W siódmym zeszycie Analiz ISZ dr Elżbieta Korolczuk pisze o tym, gdzie są aktywni politycznie Polacy, kto nie chciał ich dostrzec i dlaczego – i co z tego dziś wynika dla polskiej demokracji.

W siódmym zeszycie Analiz ISZ dr Elżbieta Korolczuk pisze o tym, gdzie są aktywni politycznie Polacy, kto nie chciał ich dostrzec i dlaczego – i co z tego dziś wynika dla polskiej demokracji.

Masowa mobilizacja społeczna ostatnich dwóch lat obserwowana w takich zjawiskach, jak marsze KOD, czarny protest czy, z drugiej strony politycznego spektrum, Marsz Niepodległości, nie jest anomalią ani skutkiem polaryzacji politycznej. Wyrosła ona na podglebiu aktywności społecznej prześlepionej przez badaczy społeczeństwa obywatelskiego: działań poza tzw. trzecim sektorem, walk o interesy ekonomiczne, organizowania się środowisk nieliberalnych. Zauważalna dziś polityzacja zbiorowych działań obywateli przybiera różne formy – od działań lobbingowych i kontrolnych wobec władzy, przez udział w wyborach samorządowych, aż po prowadzone wspólnie z partiami protesty społeczne. Aby jednak obywatele mogli faktycznie wzmocnić swą podmiotowość, oprócz wyjścia z roli usługodawczej organizacje społeczne muszą zdemokratyzować swą aktywność, otworzyć się na głosy i współdecydowanie obywateli i zdywersyfikować źródła finansowania. Obecna polityka państwa zmierzająca do ograniczenia autonomii społeczeństwa obywatelskiego rodzi zagrożenia, ale też stwarza szanse na jego dalszą aktywizację i zaangażowanie Polaków na rzecz demokracji.

CZYTAJ TEŻ:
NIE SPOŁECZEŃSTWO JEST ZACOFANE, TYLKO ELITY ŚLEPE – rozmowa Michała Sutowskiego z Elżbietą Korolczuk

Seria Analiz Instytutu Studiów Zaawansowanych to odpowiedź na kolejne wyzwania: rosnącą złożoność konfliktów i nowe trendy społeczne, które czynią współczesny kryzys demokracji jeszcze mniej przejrzystym. Każda z analiz powstaje w toku seminariów badawczych z udziałem najwybitniejszych ekspertów w swoich dziedzinach: ich autorskie teksty w wersjach roboczych zostają poddane krytyce dwojga recenzentów oraz dyskusji z udziałem publiczności. Intencją seminariów jest rozpoznanie najważniejszych problemów współczesności z punktu widzenia wartości i celów lewicy, a o doborze tematów decyduje miara ich skomplikowania i waga polityczna dla Polski i świata. Prosimy znawców – praktyków i teoretyków – o diagnozę procesów, mechanizmów, gier sił i dyskursów. Wierzymy bowiem, że żeby zmienić świat, trzeba go najpierw dobrze objaśnić.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij