Adam Balcer

Zbliżenie między Turcją, Rosją i Iranem – konsekwencje dla UE

Wojna w Syrii i wejście Rosji do działań zbrojnych, a potem brutalnie stłumiony zamach stanu w Turcji i jego następstwa zmieniają układ sił w może najbardziej zapalnym regionie świata. Tempo zmian i zwrotów akcji z trudem pozwala rozumieć procesy, które składać się mogą na nową konfigurację geopolityczną. Czy regionalne mocarstwa o wielkich ambicjach zmierzają w kierunku trwałego sojuszu, a może łączy je jedynie chwilowa zbieżność interesów? Co taka koalicja może osiągnąć, kogo powstrzymać, jak ułoży swoje strefy wpływów? Świat zachodni zmaga się właśnie z wieloma kryzysami naraz. W części z nich Rosja, Turcja i Iran mają swój udział, części z nich nie da się też bez ich pomocy rozwiązać. Adam Balcer z think-tanku Wise Europa rozważą, co z tego wszystkiego wyniknie dla Unii Europejskiej – i czy sojuszu bliższych i dalszych sąsiadów UE powinniśmy się obawiać.

Seminarium badawcze prowadzone jest w formule z zaproszonym gościem bądź gościnią, specjalizującymi się w wybranym temacie, którzy poproszeni zostali o przygotowanie working paper z podstawowymi tezami i pytaniami badawczymi. Dyskusja na seminarium będzie poprzedzona komentarzem do tekstu dwóch recenzentów/recenzentek.

Komentarz do tekstu wygłoszą:
dr hab. Adam Szymański – Instytut Nauk Politycznych UW, znawca problematyki tureckiej, redaktor książki „Turcja i Europa. Wyzwania i szanse” (2011)
dr Ludwika Włodek – publicystka i dziennikarka, wykłada w Studium Europy Wschodniej UW, autorka reportaży z Iranu, Afganistanu, Abchazji, Indii, Rosji i Azji Środkowej

Tekst working paper zostanie udostępniony uczestnikom i uczestniczkom seminarium na dwa tygodnie przed zajęciami. Warunkiem udziału w seminarium jest zapoznanie się z tekstem i chęć udziału w dyskusji.

Ostateczna wersja tekstu zostanie opublikowana w formie artykułu na stronach Instytutu.

Informacje dla studentek i studentów:
[uwaga: niżej podano nowy termin]
Seminarium odbędzie się w poniedziałek 28 listopada 2016 w godz. 16.30–19.00.

Obowiązują zapisy według zasad ogłoszonych na www.instytut-studiow.pl.
Termin naboru mija 7 października 2016.
Liczba miejsc ograniczona.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

ADAM BALCER – politolog, ekspert ds. bałkańskich, tureckich i czarnomorskich. Pracuje także jako dyrektor programowy konferencji „Polska Polityka Wschodnia” organizowanej corocznie przez Kolegium Europy Wschodniej. Stały współpracownik European Council on Foreign Relations (ECFR). Wykładowca Studium Europy Wschodniej UW, Akademii Dyplomatycznej oraz Polskiego Instytutu Dyplomacji. Analityk ds. bałkańskich (2001–2009) oraz kierownik projektu tureckiego (2005-2009) w Ośrodku Studiów Wschodnich. W okresie 2009-2013 dyrektor programu ds. rozszerzenia i sąsiedztwa w demosEUROPA-Centrum Strategii Europejskiej. Członek zespołu doradców społecznych komisji spraw zagranicznych Sejmu RP oraz zespołu doradców Prezydenta RP ds. Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa (2010-2012). W latach 2013-2014 doradca w Kancelarii Prezydenta RP w ramach Prezydenckiego Programu Eksperckiego. Autor licznych artykułów i raportów krajowych i zagranicznych na temat Bałkanów, Turcji i państw byłego ZSRR oraz współautor książek Polska na globalnej szachownicy oraz Orzeł i półksiężyc. 600 lat polskiej publicystyki poświęconej Turcji.