prof. Rafał Matyja

Wybory w miastach

Zróżnicowanie zachowań wyborczych w Polsce często sprowadza się do dwóch wymiarów: dawnych granic zaborów oraz różnic między wielkimi miastami a prowincją. Takich – wartych dokładniejszego opisu i interpretacji – różnic jest jednak więcej, zwłaszcza gdy analizujemy wyniki wyborów w miastach. Dane zebrane na przestrzeni ponad ćwierć wieku pozwalają na obserwowanie podobieństw i różnic między grupami miast, a także ich wewnętrznych zróżnicowań. Obserwacje pozwalają na relatywizację wpływu zaborów i czynnika wielkości miasta, a dowartościowują elementy takie jak uprzemysłowienie w epoce PRL, siłę ruchu protestu w latach 80. czy istnienie na terenie miasta przed rokiem 1989 dużych jednostek wojskowych.

Recenzenci: Bartosz Brzyski (sekretarz Klubu Jagiellońskiego), Hanna Gil-Piątek (ekspertka, Partnerska Inicjatywa Miast)

Seminarium analityczne to seminarium jednodniowe prowadzone w formule dyskusji wokół working paper przygotowanego specjalnie na seminarium przez zaproszonych specjalistów i ekspertki. Dyskusję poprzedzą komentarze do tekstu dwojga recenzentów/recenzentek.

Working paper zostanie udostępniony uczestnikom i uczestniczkom seminarium na około tydzień przed zajęciami. Warunkiem udziału w seminarium jest zapoznanie się z tekstem i chęć żywego udziału w dyskusji. Ostateczna wersja artykułu zostanie opublikowana w formie Analizy na stronach Instytutu.

Informacje dla studentek i studentów:
Seminarium odbędzie się w środę, 17 kwietnia, w godz. 16.30-19.00.

Obowiązują zapisy za pośrednictwem poniższego formularza, według zasad ogłoszonych na www.instytut-studiow.pl.
Termin naboru mija 14 kwietnia 2019.
Liczba miejsc ograniczona.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

PROF. RAFAŁ MATYJA – historyk i politolog, doktor habilitowany nauk społecznych, twórca i wieloletni prodziekan Wydziału Studiów Politycznych i kierownik Zakładu Studiów Politycznych Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, obecnie wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Publicysta, redaktor naczelny kwartalnika „Praktyka Polityczna”. Autor hasła budowy IV Rzeczypospolitej.