dr Maciej Gdula

Współczesne nurty marksizmu. Zróżnicowanie – dyskusje – projekty

Wbrew temu co wieszczyli w latach 70. przeciwnicy marksizmu wcale nie nastąpił jego rozkład i wciąż odgrywa on znaczną rolę wśród teorii objaśniających świat społeczny. Marksizm okazał się żywotny dzięki temu, że pozostaje perspektywą jednocześnie zróżnicowaną i otwartą na uwzględnianie historycznych przemian kapitalizmu. W trakcie seminarium przyjrzymy się procesom przemian w marksizmie jakie dokonywały się począwszy od lat 70., czyli od czasu pogłębiającej się dekompozycji modelu fordowskiego. Prześledzimy odmienne propozycje ujmowania złożoności świata społecznego ze szczególnym uwzględnieniem reinterpretacji pojęcia klas społecznych. Spojrzymy na marksistowskie propozycje analizy ekonomii współczesnego kapitalizmu i roli państwa w życiu gospodarczym. Rozważymy wreszcie rozmaite, często konkurencyjne propozycje zmian w urządzaniu świata społecznego od propozycji rewolucyjnych po reformistyczne.

Plan spotkań:

Wprowadzenie. Marksizm w epoce fordyzmu
1. Perry Anderson Considerations on Western Marxism, s. 24-94

Aktorzy społeczni i klasy
2. Erik Olin Wright Klasy się liczą, w: A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski Współczesne teorie socjologiczne, s. 813-832
3. Harry Braverman Labor and Monopoly Capitalism, s. 31-48, 117-126, 261-278
4. Michel Burawoy The Politics of Production, s. 122-155
5. Michel Burawoy The Politics of Production, s. 156-208
6. Immanuel Wallerstein Analiza systemów-światów, 41-89
7. Immanuel Wallerstein Koniec świata jaki znamy, 62-106
8. Ernesto Laclau, Chantal Mouffe Hegemonia i strategia socjalistyczna, s. 51-155
9. Ernesto Laclau Rozum populistyczny, s. 63-135
10. Michel Hardt, Antonio Negri Imperium, 239-299, 352-370
11. Michel Hardt, Antonio Negri Rzeczpospolita, 108-154, 229-294

Kapitał dziś
12. David Harvey Neoliberalizm. Historia katastrofy, 54-122, 248-280
13. David Harvey The Enigma of Capital, 119-140, 215-260
14. David Harvey Bunt Miast, s. 102-157
15. Robert Boyer Regulation Theory, s.1-66
16. Michel Aglietta Accumulation and Monopoly Capitalism, s. 215-272
17. Michel Aglietta, Guo Bai China’s Development: Capitalism and Empire, s. 140-211
18. Max Koch Capitalism and Climate Change, 17-35, 89-101, 167-177
19. Harry Cleaver Polityczne czytanie kapitału, s. 23-72
20. Christian Marazzi Socjalizm kapitału, w: LIM Marks. Nowe perspektywy, s. 259-277

Utopie
21. Slavoj Žižek Przekleństwo fantazji, s.56-101
22. Slavoj Žižek W obronie przegranych spraw, s. 203-252, 376-418
23. Zygmunt Bauman Socjalizm. Utopia w działaniu, s. 5-40, 113-150
24. Zygmunt Bauman Ludzie na przemiał, s.7-17, 57-98
25. Immanuel Wallerstein Utopistyka, s.33-89
26. Michel Burawoy O Socjologię publiczną, w: A. Manterys, J. Mucha Nowe perspektywy teorii socjologicznej, s. 525-562
27. Erik O. Wright Envisioning Real Utopias, s. 33-88, 150-190, 191-269.

Informacje dla studentek i studentów:
Seminarium odbywa się co tydzień, w poniedziałki, w godzinach 18.00-20.00, począwszy od 13 października 2014.

Terminy spotkań w semestrze zimowym:
2014:
13.10, 20.10, 27.10, 3.11, 17.11, 24.11, 1.12, 8.12, 15.12;
2015: 12.01, 19.01, 26.01.

Terminy spotkań w semestrze letnim:
2015: 23.02, 2.03, 9.03, 16.03, 23.03, 30.03, 13.04, 20.04, 27.04, 4.05, 11.05, 18.05, 25.05, 1.06.

Ze względu na dobór lektur uczestnicy i uczestniczki seminarium powinni znać język angielski na poziomie rozumienia tekstu naukowego.

Obowiązują zapisy według zasad ogłoszonych na www.instytut-studiow.pl. 
Termin naboru mija 2 października 2014. 
Liczba miejsc ograniczona.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

dr Maciej Gdula – socjolog, pracownik Instytutu Socjologii UW. Zajmuje się teorią społeczną i badaniem systemu klasowego. Badał i popularyzował teorię P. Bourdieu, N. Luhmanna i B. Latoura. W swoich badaniach nad klasami koncentrował się na wzroście roli klasy średniej jej związkach z instytucjami państwowymi i publicznymi. W latach 2005–2010 był członkiem zarządu Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego. Opublikował m.in.: Trzy dyskursy miłosne (2009), Style życia i porządek klasowy w Polsce (2012, wspólnie z P. Sadurą).