dr Elżbieta Korolczuk

Upolitycznienie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

KOD, „Czarny protest” i demonstracje w obronie sądów ożywiły nadzieje na uaktywnienie polskiego społeczeństwa. Tysiące ludzi w większych i mniejszych miastach wyszły na ulice w kraju, w którym społeczeństwo obywatelskie opisywane było jako raczkujące, apatyczne lub, w najlepszym razie, enklawowe. Czy zatem diagnozowany marazm Polaków był smutnym faktem, a może pewne formy obywatelskiego zaangażowania były niedostrzeżone? I czy z energii nowego społecznego oporu może się zrodzić coś trwałego, nowe formy polityczności, odnowa demokratycznej wspólnoty zdolnej odzyskać państwo dla obywateli?

Recenzenci: Igor Stokfiszewski, Edwin Bendyk.

Seminarium badawcze prowadzone jest w formule dyskusji wokół working paper przygotowanego specjalnie na seminarium przez zaproszonych specjalistów i ekspertki. Dyskusję poprzedzą komentarze do tekstu dwóch recenzentów/recenzentek.

Working paper zostanie udostępniony uczestnikom i uczestniczkom seminarium na dwa tygodnie przed zajęciami. Warunkiem udziału w seminarium jest zapoznanie się z tekstem i chęć żywego udziału w dyskusji. Ostateczna wersja artykułu zostanie opublikowana w formie Analizy na stronach Instytutu.

Informacje dla studentek i studentów:
Seminarium odbędzie się w czwartek, 16 listopada, w godz. 16.30-19.00.

Obowiązują zapisy za pośrednictwem poniższego formularza, według zasad ogłoszonych na www.instytut-studiow.pl.
Termin naboru mija 8 października 2017.
Liczba miejsc ograniczona.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

DR ELŻBIETA KOROLCZUK – socjolożka, kulturoznawczyni i aktywistka. Pracuje na Uniwersytecie Södertörn w Sztokhomie, bada min. ruchy społeczne i rodzicielstwo, w tym debatę wokół in vitro. Redaktorka i autorka (z Renatą E. Hryciuk) książek „Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce” (WUW, 2012) i „Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka” (WUW, 2015). W 2016 ukaże się tom „Rebellious Parents. Parental Movements in Central-Eastern Europe and Russia” przygotowany we współpracy z Katalin Fábián (Indiana University Press).