Troska o nasze polskie dzieci, rozleniwianie nierobów, manipulowanie pokrzywdzonymi: analiza dyskursu publicznego wokół programu Rodzina 500+

Co mówi prasa i Polacy w sieci o najbardziej znanym programie społecznym po 1989 roku? Bardzo dużo, zwłaszcza o tym, kto na 500+ zasługuje. O beneficjentach programu mówi się i myśli przede wszystkim w trzech kategoriach: członków wspólnoty narodowej; underclass i „nierobów” oraz zmanipulowanych klientów politycznych Prawa i Sprawiedliwości. Strategie dyskursu na ten temat nie są przypadkowe: służą symbolicznemu określaniu pozycji klas społecznych względem siebie.

Na kolejnym seminarium ISZ będziemy rozmawiać o tym, co język materiałów prasowych i forów internetowych mówi o klasach, wspólnocie i Polakach w ogóle – na podstawie badań dr hab. Marii Theiss, badaczki społecznej, a ostatnio współautorki książki Obywatel na zielonej wyspie. Polityka społeczna i obywatelstwo społeczne w Polsce w dobie europejskiego kryzysu ekonomicznego.

Komentarz do tekstu: Adriana Rozwadowska (dziennikarka Gazety Wyborczej), dr Kinga Dunin (socjolożka, publicystka Krytyki Politycznej).

Seminarium analityczne to seminarium jednodniowe prowadzone w formule dyskusji wokół working paper przygotowanego specjalnie na seminarium przez zaproszonych specjalistów i ekspertki. Dyskusję poprzedzą komentarze do tekstu dwojga recenzentów/recenzentek.

Working paper zostanie udostępniony uczestnikom i uczestniczkom seminarium na około tydzień przed zajęciami. Warunkiem udziału w seminarium jest zapoznanie się z tekstem i chęć żywego udziału w dyskusji. Ostateczna wersja artykułu zostanie opublikowana w formie Analizy na stronach Instytutu.

Informacje dla studentek i studentów:
Seminarium odbędzie się w środę, 29 maja, w godz. 16.30-19.00.

Obowiązują zapisy za pośrednictwem poniższego formularza, według zasad ogłoszonych na www.instytut-studiow.pl.
Liczba miejsc ograniczona.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

DR HAB. MARIA THEISS – badaczka społeczna z Instytutu Polityki Społecznej WNPiSM UW, współautorka książki Obywatel na zielonej wyspie. Polityka społeczna i obywatelstwo społeczne w Polsce w dobie europejskiego kryzysu ekonomicznego.

Rekrutacja

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, ul. Jasna 10, lokal 3, 00-013 Warszawa.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu prowadzenia seminarium (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci zapewnienia prawidłowego przebiegu organizowanych przez nas przedsięwzięć).

Twoje dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do organizacji seminarium, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby wziąć w nim udział.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.