Igor Stokfiszewski

Sztuka jako narzędzie zmiany rzeczywistości

Cykl spotkań seminaryjno-warsztatowych. Spotkania w programie Sztuka jako narzędzie zmiany rzeczywistości stanowią próbę przekazania doświadczeń oraz rozwijania refleksji z zakresu politycznych strategii oddziaływania na rzeczywistość z użyciem instrumentów wywodzących się z obszaru sztuki.

Impulsem nadającym kierunek spotkaniom było 7. Berlin Biennale (2012), zaś ich przebieg w roku akademickim 20122013 ukształtował się pod wpływem doświadczeń uczestników oraz w reakcji na wydarzenia społeczne i artystyczne, mające miejsce w czasie ich trwania. Parametry demokratycznej współpracy i interakcji z rzeczywistością są fundamentem podejścia do sztuki i polityki, rozwijanego podczas spotkań.

W roku akademickim 20132014 cykl Sztuka jako narzędzie zmiany rzeczywistości formował się będzie w oparciu o trzy typy wydarzeń:
(1) jesienne wystąpienia zapowiadane przez europejskie ruchy protestu jako punkt wyjścia do refleksji nad sztuką interwencyjną oraz do jej praktykowania;
(2) planowany przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie projekt międzynarodowej grupy artystów i aktywistów zorientowany na polityczną transformację instytucji kultury;
(3) działania na styku sztuki, polityk miejskich, ruchów protestu oraz alternatywnych sposobów organizowania przestrzeni wspólnej, dla których inspiracją będą przedsięwzięcia artystyczne, dotyczące przekształceń obszarów zurbanizowanych oraz nawiązujące do problematyki wywołanej przez bankructwo amerykańskiego miasta Detroit.

Informacje dla studentek i studentów:
Seminarium odbywa się co dwa tygodnie, w poniedziałki, w godzinach 16.30–19.00,
począwszy od 14 października 2013.

Seminarium roczne, terminy spotkań w semestrze zimowym:
2013: 
14, 28 X; 11, 25 XI, 9 XII;
2014: 
13, 27 I.

Terminy spotkań w semestrze letnim:
2014: 24 II; 17, 31 III; 14, 28 IV; 12, 26 V; 9 VI.

Ze względu na międzynarodowy program seminarium uczestnicy i uczestniczki powinni znać język angielski.

Obowiązują zapisy według zasad ogłoszonych na www.instytut-studiow.pl. 
Termin naboru mija 29 września 2013. Liczba miejsc ograniczona. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Igor STOKFISZEWSKI – krytyk literacki, dramaturg, publicysta i członek zespołu Krytyki Politycznej. Autor książki Zwrot polityczny (2009). Współredaktor tomów Tekstylia. O „rocznikach siedemdziesiątych” (2002), Ludzie, miasta. Literatura Białorusi, Niemiec, Polski i Ukrainy – ślady „nieistniejącego języka” (2008) oraz Jerzy Grotowski – Teksty zebrane (2012). Współpracował przy spektaklach w reżyserii Wojtka Klemma i Agnieszki Olsten (realizowanych m.in. w Starym Teatrze w Krakowie, Teatrze Współczesnym we Wrocławiu i Teatrze Studio w Warszawie), działaniach artystyczno-społecznych prowadzonych przez Bartosza Szydłowskiego w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie/Nowej Hucie oraz interwencjach miejskich rozwijanych pod opieką kuratorską Loli Arias (grupa Postnuclear) i Stefana Kaegi (kolektyw Rimini Protokoll). Współpracował z Arturem Żmijewskim przy inscenizacji Mszy (Teatr Dramatyczny w Warszawie). Jako badacz zajmował się wspólnotowymi aspektami aktualnych działań prowadzonych w Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards we włoskiej Pontederze. Był członkiem zespołu 7. Berlin Biennale (2012).