Skok w nowoczesność – fatum polskiego (niedo)rozwoju. Debata wokół książki Adama Leszczyńskiego

Czy Polska skazana jest na los (pół)peryferii Europy? Czy to realny socjalizm odpowiada za gospodarcze zacofanie naszego kraju, czy raczej trzy stulecia pańszczyźnianego folwarku? O polskich wizjach i realiach, o klęskach i sukcesach skoku modernizacyjnego — od Eugeniusza Kwiatkowskiego po Edwarda Gierka – na kanwie książki Adama Leszczyńskiego Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943 – 1980.

Uczestnicy:

prof. Marcin Kula (Instytut Historyczny UW)
dr Adam Leszczyński (Instytut Studiów Politycznych PAN)
prof. Elżbieta Mączyńska (SGH, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne)

Prowadzenie: Michał Sutowski (Instytut Studiów Zaawansowanych).