Igor STOKFISZEWSKI

Sztuka jako narzędzie zmiany rzeczywistości

Spotkania seminaryjno-warsztatowe Sztuka jako narzędzie zmiany rzeczywistości, stanowić będą próbę przekazania doświadczeń oraz przyczynek do rozwijania refleksji z zakresu politycznych strategii oddziaływania na rzeczywistość z użyciem instrumentów wywodzących się z dziedziny sztuki, które ukształtowały się w minionych latach, a których rozwojowi szczególnego impulsu nadało 7. Berlin Biennale (2012) przygotowane pod opieką kuratorską Artura Żmijewskiego we współpracy z Joanną Warszą i petersburską grupą Voina, nakierowane na uprawianie polityki – to jest na skuteczne, długotrwałe, ukierunkowane i podlegające kontroli transformowanie konkretnych obszarów rzeczywistości – za pomocą narzędzi artystycznych. Prowadzącym spotkania będzie jeden z członków zespołu Biennale – Igor Stokfiszewski.
Materiały, służące za punkt wyjścia do realizacji powyższych zamierzeń dotyczyć będą artystów takich jak (w porządku alfabetycznym) Paweł Althamer, Yael Bartana, Khaled Jarrar, Renzo Martens, Marina Napruszkina, Nada Prlia, Jonas Staal, Santiago Sierra, Łukasz Surowiec, Joanna Rajkowska, Artur Żmijewski i in., a także szeregu kolektywnych i/lub anonimowych działań polityczno-artystycznych, dotykać będą zagadnień związanych z miejscem instytucji kultury (galerii, muzeów, teatrów etc.) na mapie politycznego oddziaływania na rzeczywistość, akcji z zakresu kultury czynnej uprawianej przez nie-zawodowych twórców oraz objawów aktywności w dziedzinie polityki, posiłkujących się narzędziami sztuki.
Ze względu na pragnienie oddania demokratycznego wymiaru współczesnej aktywności artystycznej zorientowanej politycznie, spotkania seminaryjno-warsztatoweSztuka jako narzędzie zmiany rzeczywistości będą również platformą podmiotowej ekspresji i kolektywnego kształtowania wspólnoty niezależnych, świadomych i zaangażowanych jednostek, zmierzających do skutecznej, trwałej i ukierunkowanej zmiany rzeczywistości.

Informacje dla studentów:
Seminarium odbywa się co dwa tygodnie, w poniedziałki, w godzinach 16.15–19.30,
począwszy od 25 lutego 2013.

Terminy spotkań w semestrze letnim:
25.02
11.03, 25.03
8.04, 22.04
6.05, 20.05
3.06

Ze względu na dobór lektur uczestnicy powinni znać język angielski
na poziomie rozumienia tekstu naukowego.

 

Igor STOKFISZEWSKI – krytyk literacki, dramaturg, publicysta i członek zespołu Krytyki Politycznej. Autor książki Zwrot polityczny (2009). Współredaktor tomów Tekstylia. O „rocznikach siedemdziesiątych” (2002) oraz Ludzie, miasta. Literatura Białorusi, Niemiec, Polski i Ukrainy – ślady „nieistniejącego języka” (2008). Współpracował przy spektaklach w reżyserii Wojtka Klemma (realizowanych m.in. w Starym Teatrze w Krakowie, Teatrze Współczesnym we Wrocławiu i Teatrze Studio w Warszawie), działaniach artystyczno-społecznych prowadzonych przez Bartosza Szydłowskiego w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie/Nowej Hucie oraz interwencjach miejskich rozwijanych pod opieką kuratorską Loli Arias (grupa Postnuclear) i Stefana Kaegi (kolektyw Rimini Protokoll). Współpracował z Arturem Żmijewskim przy inscenizacji Mszy (Teatr Dramatyczny w Warszawie). Jako badacz zajmował się wspólnotowymi aspektami aktualnych działań prowadzonych w Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards we włoskiej Pontederze. Był członkiem zespołu 7. Berlin Biennale (2012), przygotowanego pod opieką kuratorską Artura Żmijewskiego we współpracy z Joanną Warszą i petersburską grupą Voina.