Adam Lipszyc

Paul Celan: Język i Zagłada

Seminarium poświęcone jest twórczości Paula Celana, jednego z najwybitniejszych poetów drugiej połowy XX wieku. W swojej poezji Celan stale mierzy się z historycznym doświadczeniem Zagłady, nieustannie rozważając etyczne i estetyczne warunki, jakie w obliczu tego doświadczenia musi spełniać akt poetycki pojęty jako akt pamięci oraz medium spotkania podmiotu z samym sobą i drugim człowiekiem, jako miejsce odzyskania człowieczeństwa.

Dzieło Celana jest też miejscem szczególnego spotkania miedzy poezją i filozofią. Z jednej strony bowiem autor Południka nieustannie korzystał w swojej twórczości z inspiracji filozoficznych, z pism Bubera, Heideggera, Benjamina czy Blocha, sięgając także do żydowskiej i chrześcijańskiej tradycji mistycznej (kabała, mistrz Eckhart, Anioł Ślązak), z drugiej zaś – jego niezwykle wyrafinowana intelektualnie poezja budziła olbrzymie zainteresowanie największych myślicieli współczesności (Gadamer, Adorno, Derrida, Lévinas, Lacoue-Labarthe, Hamacher).

Seminarium koncentruje się na tej filozoficzno-poetyckiej wymianie znaczeń w kontekście pytań o związki między językiem, człowieczeństwem i pamięcią, pytań stawianych w obliczu dziejowej katastrofy. Poszczególne spotkania poświęcone są krytycznej analizie wierszy samego Celana, tekstów filozoficznych lub teologicznych tworzących ich nieodzowny kontekst lub tekstów komentujących jego dzieło, jak również analizie związków łączących Celana z najważniejszymi dla niego twórcami poetyckimi, takimi jak Hölderlin, Rilke i Mandelsztam. Część zajęć wypełnią spotkania z najwybitniejszymi polskimi znawcami omawianej problematyki.

Informacje dla studentów:
Seminarium odbywa się co tydzień, w poniedziałki, w godzinach 18.00–19.30,
począwszy od 11 lutego 2013.

Terminy spotkań w 2. semestrze:
11.02, 18.02, 25.02
4.03, 11.03, 18.03, 25.03
8.04, 15.04, 22.04, 29.04
6.05, 13.05, 20.05, 27.05
10.06.

Ze względu na dobór lektur uczestnicy seminarium powinni znać język angielski
na poziomie rozumienia tekstu naukowego.

Nie otwieramy zapisów na 2. semestr.

dr Adam LIPSZYC– filozof, eseista i tłumacz, pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, uczy w Collegium Civitas i na Uniwersytecie Muri im. Franza Kafki. Autor książek Międzyludzie. Koncepcja podmiotowości w pismach Harolda Blooma (2005), Ślad judaizmu w filozofii XX wieku (2009), Rewizja procesu Józefiny K. i inne lektury od zera (2011) i Sprawiedliwość na końcu języka. Czytanie Waltera Benjamina (2012). Laureat nagrody Literatury na świecie im. Andrzeja Siemka i nagrody Allianz Kulturstiftung.