dr Janina Petelczyc

Zabezpieczenie społeczne i pracownicy po 3 latach „dobrej zmiany”

Czy po 2015 roku faktycznie zapanował w Polsce „rynek pracownika”, a transfery socjalne przeniosły polskie państwo opiekuńcze do innej, lepszej cywilizacji? Ile ciągłości, a ile zerwania jest w polityce publicznej ostatnich 3 lat i czy trafnie odpowiada ona na najpoważniejsze kwestie społeczne pierwszych dekad XXI wieku? Jakie wyzwania i napięcia domagają się dziś najpilniejszej interwencji państwa – korekty bądź całościowej reformy systemu? Współautorka głośnego Obywatela na zielonej wyspie konfrontuje politykę społeczną PiS z oficjalną narracją – ale i z dorobkiem poprzedników.

Recenzenci: dr Michał Polakowski, dr Rafał Bakalarczyk.

Seminarium analityczne to seminarium jednodniowe prowadzone w formule dyskusji wokół working paper przygotowanego specjalnie na seminarium przez zaproszonych specjalistów i ekspertki. Dyskusję poprzedzą komentarze do tekstu dwóch recenzentów/recenzentek.

Working paper zostanie udostępniony uczestnikom i uczestniczkom seminarium na około dwa tygodnie przed zajęciami. Warunkiem udziału w seminarium jest zapoznanie się z tekstem i chęć żywego udziału w dyskusji. Ostateczna wersja artykułu zostanie opublikowana w formie Analizy na stronach Instytutu.

Informacje dla studentek i studentów:
Seminarium odbędzie się w czwartek, 10 stycznia, w godz. 16.30-19.00.

Obowiązują zapisy za pośrednictwem poniższego formularza, według zasad ogłoszonych na www.instytut-studiow.pl.
Termin naboru mija 31 grudnia 2018.
Liczba miejsc ograniczona.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

DR JANINA PETELCZYC – pracowniczka Instytutu Polityki Społecznej UW, ekspertka ds. systemu zabezpieczenia społecznego, w szczególności emerytalnego, oraz rynku pracy.

Rekrutacja

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, ul. Jasna 10, lokal 3, 00-013 Warszawa.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu prowadzenia seminarium (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci zapewnienia prawidłowego przebiegu organizowanych przez nas przedsięwzięć).

Twoje dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do organizacji seminarium, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby wziąć w nim udział.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.