Anna Gromada

Rodzina 500+ jako polityka publiczna

Program Rodzina 500+ budzi mnóstwo kontrowersji. Powszechnie uznawany za największy transfer socjalny po roku 1989 ma uratować polską demografię i zlikwidować ubóstwo polskich rodzin, ale też – to głosy krytyków – zrujnować budżet i zadłużyć państwo, wypchnąć kobiety z rynku pracy i zakonserwować patriarchalny model rodziny. Anna Gromada, ekonomistka związana z Fundacją Kaleckiego analizuje i interpretuje założenia najgłośniejszego programu społecznego PiS: czy jest to element projektu inżynierii społecznej i czy stoi za nim spójna wizja (a może ideologia?) rodziny i społeczeństwa? Jakie skutki może przynieść w praktyce – dla rynku pracy, struktury społecznej, pozycji kobiet, dominującego modelu rodziny? I wreszcie, czy jest to program, który lewica powinna skrytykować, odrzucić, a może poprzeć i uznać za swój?

Seminarium badawcze prowadzone jest w formule z zaproszonym gościem bądź gościnią, specjalizującymi się w wybranym temacie, którzy poproszeni zostali o przygotowanie working paper z podstawowymi tezami i pytaniami badawczymi. Dyskusja na seminarium będzie poprzedzona komentarzem do tekstu dwóch recenzentów/recenzentek.

Tekst working paper zostanie udostępniony uczestnikom i uczestniczkom seminarium na dwa tygodnie przed zajęciami. Warunkiem udziału w seminarium jest zapoznanie się z tekstem i chęć udziału w dyskusji.

Ostateczna wersja tekstu zostanie opublikowana w formie artykułu na stronach Instytutu.

Informacje dla studentek i studentów:
Seminarium jednodniowe, odbędzie się w piątek 16 grudnia 2016, w godz. 16.30-19.00.

Obowiązują zapisy według zasad ogłoszonych na www.instytut-studiow.pl.
Termin naboru mija 7 października 2016.
Liczba miejsc ograniczona.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

ANNA GROMADA – członkini Zarządu Fundacji Kaleckiego, ekonomistka i socjolożka, pracownik naukowy Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Absolwentka ekonomii międzynarodowej w Szkole Głównej Handlowej, socjologii i politologii na Uniwersytecie Cambridge oraz studiów nad ekonomią rozwoju we Francuskim Instytucie Nauk Politycznych (Sciences Po). Stypendystka m.in. Yale, Pace, Uniwersytetu Tokijskiego i Uniwersytetu w Oslo. Współpracowała z administracją publiczną, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), działem gospodarczym Agencji Reutera oraz Foundation for European Progressive Studies (FEPS).