dr Elżbieta Korolczuk

Rodzicielstwo i polityka

W ramach seminarium poddamy krytycznej refleksji szereg zagadnień związanych z macierzyństwem, ojcostwem i bezdzietnością we współczesnej Polsce i na świecie. Skupimy się na analizie związków między indywidualnymi doświadczeniami i decyzjami a polityką państwa, a także krytycznie przyjrzymy się aktualnym debatom wokół rodzicielstwa i bezdzietności.

Seminarium ma charakter interdyscyplinarny, będziemy korzystać z tekstów z obszaru socjologii i antropologii społecznej oraz nauk politycznych. Najważniejszą częścią naszej wspólnej pracy będą dyskusje: będziemy rozmawiać, spierać się, oglądać filmy i programy, uczestniczyć w dyskusjach w Internecie. Celem zajęć jest nie tylko przyswojenie określonej dawki wiedzy, ale przede wszystkim zrozumienie procesów kulturowych, ekonomicznych i politycznych, które wpływają na kształt doświadczeń związanych z rodzicielstwem we współczesnym świecie oraz nabycie umiejętności krytycznego odniesienia się do aktualnych debat. Puntem wyjścia jest spojrzenie na macierzyństwo i ojcostwo jako teren sporny, czyli przestrzeń konfrontacji różnych wizji i ideologii życia społecznego, w tym także obywatelstwa i płci.

Wśród tematów omawianych podczas kolejnych spotkań znajdą się następujące zagadnienia: czym jest rodzina i kto o tym decyduje? Jakie są konsekwencje określonych modeli polityki społecznej i czy 500 zł na dziecko to dobry pomysł? Komu przyznaje się prawo do (nie)posiadania dzieci i jak wpływa to na regulacje dotyczące vitro i aborcji? Jak rodzice upolityczniają ojcostwo i macierzyństwo a jak upolitycznia je państwo i inne instytucje, w tym Kościół na przykładzie ruchów rodzicielskich i paniki wokół gender.

Forma zajęć: wprowadzenie, dyskusja, omawianie filmów, spotkania z zaproszonymi gośćmi
Forma zaliczenia: obecność + aktywność podczas zajęć + krótki esej

Informacje dla studentek i studentów:
Seminarium odbywa się co 2 tygodnie, w środy, w godzinach 17.00-19.00, począwszy od 2 marca 2016.

Terminy spotkań:
2016: 2.03, 16.03, 30.03, 13.04, 27.04, 11.05, 25.05

Ze względu na dobór lektur uczestnicy i uczestniczki seminarium powinni znać język angielski na poziomie rozumienia tekstu naukowego.

Obowiązują zapisy według zasad ogłoszonych na www.instytut-studiow.pl.
Termin naboru mija 7 lutego 2016.
Liczba miejsc ograniczona.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

dr Elżbieta Korolczuk – socjolożka, kulturoznawczyni i aktywistka. Pracuje na Uniwersytecie Södertörn w Sztokhomie, bada min. ruchy społeczne i rodzicielstwo, w tym debatę wokół in vitro. Redaktorka i autorka (z Renatą E. Hryciuk) książek „Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce” (WUW, 2012) i „Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka” (WUW, 2015). W 2016 ukaże się tom „Rebellious Parents. Parental Movements in Central-Eastern Europe and Russia” przygotowany we współpracy z Katalin Fábián (Indiana University Press).