Maria Libura

Reforma ochrony zdrowia – zmierzch rynkowego fundamentalizmu?

Idąc po władzę, PiS deklarował bardziej niż dotąd solidarne podejście do ochrony zdrowia; praktyka rządu jest w tej sprawie niejednoznaczna. Czy polskim pacjentom trzeba więcej logiki rynku czy więcej ingerencji państwa? I jak ten dylemat ma się do oczekiwań wyższego standardu usług medycznych, rosnących kosztów i prawa równego dostępu do leczenia?

Recenzenci: dr Kinga Dunin, Marek Balicki.

Seminarium badawcze prowadzone jest w formule dyskusji wokół working paper przygotowanego specjalnie na seminarium przez zaproszonych specjalistów i ekspertki. Dyskusję poprzedzą komentarze do tekstu dwóch recenzentów/recenzentek.

Working paper zostanie udostępniony uczestnikom i uczestniczkom seminarium na dwa tygodnie przed zajęciami. Warunkiem udziału w seminarium jest zapoznanie się z tekstem i chęć żywego udziału w dyskusji. Ostateczna wersja artykułu zostanie opublikowana w formie Analizy na stronach Instytutu.

Tekst został opublikowany w książce „Ekonomia polityczna 'dobrej zmiany'” pod red. Michała Sutowskiego. Projekt realizowany we współpracy z Fundacją im. Róży Luksemburg.

Informacje dla studentek i studentów:
Seminarium odbędzie się w czwartek, 26 października, w godz. 16.30-19.00.

Obowiązują zapisy za pośrednictwem poniższego formularza, według zasad ogłoszonych na www.instytut-studiow.pl.
Termin naboru mija 8 października 2017.
Liczba miejsc ograniczona.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

MARIA LIBURA – ekspertka Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego zajmująca się ochroną zdrowia i polityką zdrowia publicznego, dyrektor Instytutu Studiów Interdyscyplinarnych nad Chorobami Rzadkimi Uczelni Łazarskiego, działaczka organizacji pacjentów, członkini Grupy ds. Zdrowia przy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.