Publikacje poświęcone problematyce sztuki i kultury

Zapraszamy do zapoznania się z powstałymi w 2018 roku publikacjami poświęconymi problematyce sztuki i kultury, w których opracowanie zaangażowany był zespół Instytutu Studiów Zaawansowanych.

Numer kwartalnika naukowego „Kultura i Rozwój” poświęcony socjoekonomicznej analizie żywej kultury, który przygotowali Mikołaj Lewicki i Igor Stokfiszewski. W piśmie znajdują się analizy prezentowane podczas cyklu seminariów Jak tworzyć i poszerzać archipelagi żywej kultury? prowadzonych przez dra Mikołaja Lewickiego w ramach programu Kultura i rozwój w latach 2016-2017.

Antologia Sztuka ze społecznością pod redakcją Jaśminy Wójcik, Igora Stokfiszewskiego i Izabeli Jasińskiej, zbierająca wystąpienia czołowych praktyków i badaczek działań artystycznych realizowanych we współpracy z lokalnymi społecznościami z dziedzin takich jak sztuki wizualne, sztuki performatywne, taniec, film, aktywizm miejski. Książka jest pokłosiem doświadczeń nabytych podczas wieloletniej pracy z lokalną społecznością warszawskiej dzielnicy Ursus realizowanych pod kierunkiem Jaśminy Wójcik i wspieranych przez Instytut Studiów Zaawansowanych w ramach programu Ursus.

Książka Igora Stokfiszewskiego Prawo do kultury prezentująca i analizująca praktyki z zakresu kultury społecznej, teatru wspólnoty i teatru poli­tycznego, sztuki ze społecznością, sztuki politycznej i artywizmu, które oddziałują na kształtowanie się demokratycznej kultury. Książka zawiera eseje, powstałe m.in. w ramach realizowanych w Instytucie Studiów Zaawansowanych seminariów Igora Stokfiszewskiego z cyklu Sztuka jako narzędzie zmiany rzeczywistości oraz współprowadzonego przez niego programu Kultura i rozwój.