prof. Michał Bilewicz

Psychologia polskiego negacjonizmu historii

Szeroko dyskutowana ustawa o IPN i związana z nią afera dyplomatyczna prowokują do pytań o funkcję narracji martyrologicznej, historii heroicznej oraz rozliczeń (bądź ich braku) w polskiej sferze publicznej. Jakie mechanizmy myślenia zbiorowego decydują o społecznym poparciu dla penalizacji części kontrowersyjnych tez na temat historii najnowszej? Na jakie lęki i jakie aspiracje odpowiada polityka historyczna obecnego rządu? O tym wszystkim rozmawiać będziemy z prof. Michałem Bilewiczem z Centrum Badań nad Uprzedzeniami.

Recenzenci: prof. Marcin Zaremba, dr Bożena Keff.

Seminarium analityczne to seminarium jednodniowe prowadzone w formule dyskusji wokół working paper przygotowanego specjalnie na seminarium przez zaproszonych specjalistów i ekspertki. Dyskusję poprzedzą komentarze do tekstu dwóch recenzentów/recenzentek.

Working paper zostanie udostępniony uczestnikom i uczestniczkom seminarium na dwa tygodnie przed zajęciami. Warunkiem udziału w seminarium jest zapoznanie się z tekstem i chęć żywego udziału w dyskusji. Ostateczna wersja artykułu zostanie opublikowana w formie Analizy na stronach Instytutu.

Informacje dla studentek i studentów:
Seminarium odbędzie się w piątek, 27 kwietnia, w godz. 16.30-19.00.

Obowiązują zapisy za pośrednictwem poniższego formularza, według zasad ogłoszonych na www.instytut-studiow.pl.
Termin naboru mija 4 marca 2018.
Liczba miejsc ograniczona.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

PROF. MICHAŁ BILEWICZ – psycholog społeczny, publicysta, prof. Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW oraz wykładowca na Wydziale Psychologii UW. Wiceprzewodniczący Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz członek zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Politycznej.