prof. Leokadia Oręziak

Prywatyzacja emerytur w Polsce – ciąg dalszy nastąpi?

Rząd PiS przywrócił wiek emerytalny sprzed reformy „67”. Czy wprowadzi również przymusowy III filar? Jakie konsekwencje dla budżetu państwa i naszych portfeli, dziś i za dekady, przyniosą Pracownicze Plany Kapitałowe? Czy ponad 100 mld zł publicznych pieniędzy z OFE zostanie sprywatyzowane? Czy minister Morawiecki planuje nimi uratować nasze emerytury czy raczej wspomóc rynki finansowe kosztem przyszłej nędzy obywateli i braku rozwoju kraju?

Recenzenci: dr Janina Petelczyc, dr Krzysztof Hagemejer.

Seminarium badawcze prowadzone jest w formule dyskusji wokół working paper przygotowanego specjalnie na seminarium przez zaproszonych specjalistów i ekspertki. Dyskusję poprzedzą komentarze do tekstu dwóch recenzentów/recenzentek.

Working paper zostanie udostępniony uczestnikom i uczestniczkom seminarium na dwa tygodnie przed zajęciami. Warunkiem udziału w seminarium jest zapoznanie się z tekstem i chęć żywego udziału w dyskusji. Ostateczna wersja artykułu zostanie opublikowana w formie Analizy na stronach Instytutu.

Tekst został opublikowany w książce „Ekonomia polityczna 'dobrej zmiany'” pod red. Michała Sutowskiego. Projekt realizowany we współpracy z Fundacją im. Róży Luksemburg.

Informacje dla studentek i studentów:
Seminarium odbędzie się w poniedziałek, 20 listopada, w godz. 16.30-19.00.

Obowiązują zapisy za pośrednictwem poniższego formularza, według zasad ogłoszonych na www.instytut-studiow.pl.
Termin naboru mija 8 października 2017.
Liczba miejsc ograniczona.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

PROF. LEOKADIA ORĘZIAK – profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Finansów Międzynarodowych SGH, autorka licznych artykułów naukowych i książek, w tym Finanse Unii Europejskiej (2004) oraz OFE. Katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce (2014). w latach 2014–2015 była członkiem Prezydenckiej Komisji Doradczej ds. Systemu Emerytalnego w Chile.