Projekt badawczy „Praktyki kulturowe klasy ludowej”

Instytut Studiów Zaawansowanych rozpoczął dwuletni projekt badawczy „Praktyki kulturowe klasy ludowej„, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury.

Zespołem badawczym kierują dr Przemysław Sadura (Instytut Socjologii UW), dr Maciej Gdula (Instytut Socjologii UW) i dr Mikołaj Lewicki (Instytut Socjologii, Zakład Psychologii Społecznej UW).

Celem projektu jest identyfikacja i analiza praktyk kulturowych klasy ludowej. Badanie ma dostarczyć wiedzy pozwalającej na zwiększenie kulturowej partycypacji przedstawicieli klasy ludowej i sformułowanie wniosków dla instytucji kultury tak, aby mogły w swojej działalności w większym stopniu uwzględniać obecność i aktywność klasy ludowej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.