STUDIUM KULTURY SPOŁECZNEJ

Program studium poświęcony jest pozainstytucjonalnym i instytucjonalnym praktykom artystycznym, które łączy perspektywa podejmowania pracy o charakterze uczestniczącym, oddziałującym wspólnotowo oraz wpływającym na rzeczywistość społeczną.

WYDARZENIA W RAMACH PROGRAMU:

“Kuracjuszki z Interno”

Aktualności

Studium Kultury Społecznej | jesień 2017

Aktualności