Prof. Guy Standing: Jak robić politykę w epoce prekariatu?

prof. Guy Standing (SOAS, Uniwersytet Londyński)
Prowadzenie: Sławomir Sierakowski

Autora pojęcia „prekariat” pytać będziemy o to, czy świat radzi sobie z globalnym kryzysem? Czy Zachodowi zabraknie rąk do pracy jak twierdzą jedni, czy przeciwnie – będzie jej za dużo? Jakie poglądy polityczne ma prekariat? Jak organizować prekariat do walki politycznej? Czy skuteczniejsze są partie polityczne czy ruchy społeczne? Zapraszamy na debatę!

prof. Guy Standing – profesor University of Bath, Anglia i współprzewodniczący BIEN (the Basic Income Earth Network), wcześniej ekspert Międzynarodowej Organizacji Pracy. Autor książek: Prekariat – nowa niebezpieczna klasa i – ukazującej się właśnie nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN – Karta Prekariatu.

Zapraszamy do obejrzenia zapisu wideo i wysłuchania nagrania audio ze spotkania.

_____________

How to do politics in the age of precariat?

We will ask prof. Guy Standing, who coined the term „precariat” whether the world manages to cope with the global crisis. Will the West run out of manpower, as some claim, or on the contrary – will there be too much of it? What are precariat’s political views? How to mobbilize precariat to engage in political struggle? What is more effective: political parties or social movements?

Moderator: Sławomir Sierakowski

prof. Guy Standing – professor of Development Studies at the School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, and a founder member and honorary co-president of the Basic Income Earth Network (BIEN), a non-governmental organisation that promotes a citizenship income for all. Author of numerous books, i.a. The Precariat: The New Dangerous Class and A Precariat Charter: From Denizens to Citizens.