prof. Martin Riese: Why the 2007–201…? crises surprised mainstream economists?

Martin Riese opisuje i krytykuje dominujący paradygmat w makroekonomii, w tym modele nowej syntezy neoklasycznej oraz tzw. dynamiczne, stochastyczne modele równowagi ogólnej (DSGE). Nie tylko nie pozwoliły one przewidzieć kryzysu i nie dały wskazówek do działania, gdy już uderzył, ale właściwie negowały samą możliwość jego wystąpienia. Na polu teorii finansów teoria efektywności rynku podbudowywała działania na rzecz deregulacji i sprzyjała błędnemu optymizmowi co do racjonalnego funkcjonowania rynków finansowych. Kryzys wykazał, że paradygmaty alternatywne, zwłaszcza te związane z nazwiskiem Keynesa i jego kontynuatorów, oferują dużo bardziej adekwatne diagnozy i wskazania praktyczne dla polityki.

Wykład inauguruje seminarium profesorów Kazimierza Łaskiego i Jerzego Osiatyńskiego „Podstawy polityki gospodarczej: ujęcie ekonomii post-keynesowskiej”.

Martin Riese (1944) – ekonomista austriacki, profesor na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu im. Johannesa Keplera w Linzu, gdzie wykłada ekonomię polityczną; znawca makroekonomii post-Keynesowskiej, a także problematyki bezrobocia oraz pomiarów nierówności. Autor licznych artykułów, a także prac naukowych, m.in. Die Messung der Arbeitslosigkeit (1986), The GINI-index as a measure of the goodness of prediction (1997), A Model of Interaction between the Virtual and the Real Economy (2006).


Martin Riese

Lecture
Warsaw Feb 28, 2013

The main ingredients of the dominant paradigm in macroeconomics, the New Neoclassical Synthesis or DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) models, are described and criticized. They not only failed to anticipate the crisis and to give guidance when it hit, but actually denied that it could happen. In the field of Finance Theory the Efficient Market Theory underpinned the move towards deregulation and fostered the misguided general optimism as to the rational functioning of financial markets. The crisis showed that alternative paradigms, notably Keynes and his followers, could provide more fruitful insights and policy prescriptions.

Language of lecture: English

____________________________

Zapraszamy do wysłuchania zapisu audio ze spotkania oraz obejrzenia galerii zdjęć ze spotkania.