Konferencja naukowa „Systemy klasowe w Europie Środkowej”

Analiza z perspektywy klas społecznych jest obecnie coraz częściej wykorzystywana jako narzędzie pozwalające lepiej zrozumieć niedawną historię społeczeństw Europy Środkowej i dzisiejsze uwarunkowania wielu dziejących się procesów. Powrotowi do kategorii klas towarzyszy znaczne zróżnicowanie wypracowywanych koncepcji.

Konferencja była okazją do skonfrontowania ze sobą różnorodnych sposobów badania i ujmowania klas w Europie Środkowej – ze szczególnym naciskiem na przypadek Polski – i okazją do zastanowienia się nad specyfiką regionu wobec innych części świata. Szczególny nacisk położony zostanie na refleksję nad możliwymi kierunkami przekształceń systemów klasowych i konsekwencji tych przemian dla rzeczywistości politycznej.


16 listopada 2016

Wykład wprowadzający:

prof. Klaus Dörre: Neue Klassengesellschaften. Soziale Spaltungen, rechtspopulistische Revolte, Alternativen (Nowe społeczeństwa klasowe. Podziały społeczne, prawicowo-populistyczna rewolta, alternatywy)

 

17 listopada 2016

Sesja poranna:

prof. Henryk Domański / Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Mechanizmy stratyfikacji klasowej w latach 1988–2013

dr Magda Szcześniak / Instytut Kultury Polskiej UW
Obrazy klasy. Kultura wizualna a badania wyobrażeń klasowych

dr hab. Maciej Gdula / Instytut Socjologii UW
Jaka analiza klasowa pozwala zrozumieć współczesność?

 

Sesja popołudniowa:

dr Sylwia Urbańska / Instytut Socjologii UW
Normy szacowności oraz wzorce płci jako oś napięć i przekształceń klasowych w procesach migracji

dr hab. Adam Mrozowicki / Instytut Socjologii UWr
Od proletariatu do prekariatu? Doświadczenie klasy w biografiach robotników i młodych pracowników sprekaryzowanych w Polsce

dr Mikołaj Lewicki / Instytut Socjologii UW
„Słoiki” i osiadli na warszawskiej Białołęce. Kompozycja i zróżnicowanie klasy średniej

Komentarz i podsumowanie konferencji:
prof. Klaus Dörre
dr hab. Maciej Gdula