prof. Jan Kregel: Alternative theories of money

prof. Jan Kregel (Tallin University of Technology; Levy Economics Institute of Bard College (Blithewood, USA))
Alternatywne teorie pieniądza

W dzisiejszej ekonomii współistnieją dwa główne kierunki myślenia o pieniądzu: doktryna „zdrowego pieniądza”, która leży w głównym nurcie współczesnej ekonomii, oraz doktryna „funkcjonalnego pieniądza”, leżąca w nurcie ekonomii efektywnego popytu. Ta pierwsza jest powszechnie znana i wyznawana, ale jej rekomendacje, zwłaszcza w okresie kryzysu, nie prowadzą bynajmniej do oczekiwanych wyników. Ta druga jest znacznie mniej znana, w stosunku do pierwszej uważana za ekonomiczną herezję, ale jej rekomendacje zdają się znacznie lepiej przystawać do rzeczywistości. Profesor Jan Kregel przedstawi ich różne wyjściowe założenia, wnioski i rekomendacje oraz ich przystawalność do współczesnej rzeczywistości a następnie będzie odpowiadać na pytania uczestników wykładu.

Wykład Jana Kregla odbył sie w ramach seminarium profesorów Jerzego Osiatyńskiego i Kazimierza Łaskiego „Podstawy polityki gospodarczej: ujęcie ekonomii post-keynesowskiej”.

Jan Kregel (1944) — profesor finansów i rozwoju w Tallin University of Technology; wybitny ekonomista post-keynesowski.

Część 1

Część 2