Prof. James K. Galbraith: Changes in Income Distribution in the Global Economy: Ideology and Evidence

Zmiany podziału dochodów w gospodarce globalnej: ideologia i fakty.

O nierównościach na świecie wiemy dużo i mało. Danych mamy mnóstwo, analiz trendów – niewiele. Profesor James Galbraith zbadał przypadki 149 krajów w okresie 45 lat by pokazać, że choć różne państwa i epoki znacznie się od siebie różnią, to za podziałem dochodów wszędzie stoją podobne mechanizmy. Autor głośnej książki „Inequality and Instability” stawia tezę, że to nie tyle globalizacja i rozwój technologiczny, ile moc sektora finansowego i sposób rządzenia gospodarką w świecie determinują skalę ekonomicznych nierówności. Więcej „makro” w makroekonomii pozwoli je lepiej zrozumieć, więcej „polityki” w polityce gospodarczej – odwrócić niekorzystne trendy.

Dyskusję po wykładzie prof. Jamesa K. Galbraitha poprowadził prof. Jerzy Osiatyński.